Ticaret İle İlgili Söylenmiş Sözler ve Cümleler

Ticaret ile ilgili sözler, Ticaret ile ilgili cümleler, içinde Ticaret geçen cümleler, ünlü düşünürlerin filozofların Ticaret hakkındaki sözleri, Ticaret ile ilgili güzel ve anlamlı sözler, Ticaret ile ilgili özlü ve kısa sözler, Ticarete dair sözler, Ticaret sözleri, Ticaret ile ilgili dini sözler vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz…

Ticaret ile ilgili sözler

Ticaret ile ilgili güzel ve anlamlı sözler

”Allah için Ticaret yapın ve kazanın.” (Hz. Osman)

”Ticaret, uçan bir kuşa ne kadar benzer.” (Harirî)

”Müşteriyi didesinden keşf eder, tacir olan.” (Lâ-Edrî)

”Özü sözü doğru olan tacire; cennet kapıları kapanmaz.” (Hz. Muhammed)

”Ticaretin yıktığı bir tek millet yoktur.” (Benjamin Franklin)

”Ticarette iyi olmak sanatın en şaşırtıcı dalıdır.” (Andy Warhol)

”Nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada ticaret vardır.” (Montesquieu)

”Ticaret; ulusların zenginliğini eşit yapan bir güçtür.” (Gladstone)

”Sermayeniz adamlıksa, her ticarette başarılı olursunuz.” (Anonim)

”Ticaret, sermayeleri boş ümitler olanlar için değildir.” (Pançatantra)

”Riskleri göze almaktan korkanları hayat bir anda yutuverir.” (Patty Hansen)

”Ticaretin sadece iki basit işlevi vardır; pazarlama ve yenilik.” (Peter Drucker)

”Bir iş açmak çok kolaydır, onu açık tutmak ise çok zordur.” (Çin Atasözü)

”Ticaret; ulusların zenginliğini eşit yapan bir güçtür.” (Gladstone)

”Sosyal yaşamda kazanılan iki büyük değer vardır: bilgi ve ticaret.” (Ayn Rand)

”Ticaret bazı pınarlar gibidir, yollarını değiştirmeye kalkarsınız kaçarlar.” (Fénelon)

”Ticaret, sermayeleri boş ümitler olanlar için değildir.” (Pançatantra)

”Bir insan; ticarette kaldıkça masrafları makul, süsü ölçülü olmalıdır.” (Balzac)

”Ticarette, dışarıdan koyun gibi, içeriden kurt gibi olacaksın.” (Yusuf Karadağ)

”Bir şeyin kaça mal olduğu değil, ne kadar indirim yaptırdığınız önemlidir.” (John Murphy)

”Ticaret bazı pınarlar gibidir, yollarını değiştirmeye kalkarsanız kururlar.” (François Fenelon)

”Ticaret yapın çünkü rızkın onda dokuzu ticarettedir.” (Hz. Muhammed)

”Ticarette yalan yemin, malın sürümünü temin ederse de kazancın bereketini giderir.” (Hadis-i Şerif)

”Ticaret ahlakının en kuvvetli müeyyidesi, halk terbiyesidir.” (R.Necdet Evrimer)

”İstediğini değil sana gerekeni al, istemediğin şeyin fiyatı pek az bile olsa yine senin için pahalıdır.” (Marcus Porciu Cato)

”Bir malı, kusurunu söylemeden satmak, hiç kimseye helal olmaz. Malın bu kusurunu bilene de, onu söylememek helal olmaz.” (Hadis-i Şerif)

”Eğer en iyi yüz ticari kuruluşu incelemeye kalkarsanız, eminim büyük bir çoğunluğunun başarısının özgün ve yenilikçi satış metotlarında gizli olduğunu fark edeceksiniz.” (Alton Jones)

”Ticaret saygı duyulması gereken bir savaş gibidir Ana strateji doğruysa yapılacak sayısız taktik hata bile başarıyı engelleyemez.” (Robert Wood)

”Ticaret diğer tüm işlerden daha fazla gelecekle ilgilidir; bitmeyen bir hesaplama süreci ileri görüşlülüğün pratiğidir.” (Henry Luce)

”Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Ancak, karşılıklı rızaya dayanan ticaret bunun dışındadır.” (Nisâ Sûresi, 4/29)

”İş hayatındaki can alıcı nokta hizmet etmek için beslenen dürüst duygudur. Ticaret bilindiği gibi hizmet bilimidir. En iyi hizmet veren en çok kar edendir.” (George Eberhard)

”Ticaret eşit kişilerin yapacağı iştir ; nitekim zorba devletlerin içinde en sefil, en kötüsü de hükümdarı ticaretle uğraşan ülkedir. Çünkü bu derecede saygın kişiler çeşitli ayrıcalıkları avuçlarının içine almakta güçlük çekmezler.” (Montesquieu)

”Ticaretin ruhu, doğruluk, emniyet, yaşanan devri idrak, müşteriye karşı fevkalâde nazik ve terbiyeli davranmaktır. Bu hususların birinde kusur eden, ticaretin ruhunu hırpalamış, dolayısıyla da kendi kazanç yollarını tıkamış olur.” (Prof. Dr. Hamdi Döndüren)