Sorumluluk İle İlgili Sözler

Sorumluluk İle İlgili Sözler

Sorumluluk duyguları aşırı gelişmiş kişilerse sürekli bir huzursuzluk içindedirler; hep üzerlerine düşen bir şey varmış da yerine getirmemişler gibi hissederler. (Jose Saramago)

Dostluk daima tatlı bir sorumluluktur; asla bir fırsat değildir. (Halil Cibran)

Çoğu kimse özgür olmak istemez; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve çoğu kimse sorumluluk almaktan korkar. (Sigmund Freud)

Seni seviyorum demek değil ki marifet, önemli olan o kelimenin tüm sorumluluklarını alabilmek. (Can Yücel)

Öz sorumluluk, başkalarına verdiğimiz sözlerin yanı sıra, kendimize verdiğimiz sözleri de yerine getirmek demektir. (Andre Gide)

Öğretmek bile sorumluluk yüklemek demek. (Stefan Zweig)

İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil; prensipleri ve inançlarıdır. (Albert Einstein)

Kadınını seviyorsan sahipleneceksin, sorumluluk alacaksın. Ahlak, vicdan ve merhamet sahibi olacaksın. İşte adam gibi sevmek budur. (Hakan Mengüç)

Başarıdan ayrı düşünülemeyecek bir inanç varsa o da büyük sorumluluk yüklenilmeden, büyük başarı elde edilemeyeceğidir. (Anthony Robbins)

Yükümüz ağır, sorumluluk duygumuz ise zayıf. (Cahit Zarifoğlu)

Doruğa doğru çıktıkça; hayat güçleşir, risk artar, sorumluluk çoğalır. (F. Nietzsche)

Sarfedilen bir cümle bile sorumluluk taşırken yazılan bir kitabın boyutunu düşünün. (Kemal Ural)

Her insan herkes karşısında her şeyden sorumludur. (Dostoyevski)

Beni yoran şey, sorumluluklarıma karşı duyduğum sorumluluk. (Philip Roth)

Sorumluluk büyük olmanın bedelidir. (Winston Churchili)

Annelik büyük bir sorumluluk ister; fakat bu sorumluluğu anneler benimserler. Normal her kadın için hayattaki en büyük ceza, çocuksuz kalmaktır. (Herbert N. Casson)

Düzgün bir insan olabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir. (Antoine de Saint)

Sorumluluk güçlü olmaktan kaynaklanmaz; sorumluluk, bilinçten ve insan olmaktan kaynaklanır. (Ali Şeriati)

Sorumluluğunu taşıyacağın fikrin adamı ol. (A.Hamdi Tanpınar)

Rütbe, sorumluluk demektir. (Stephen King)

Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. (Jean B. Moliere)

İslam, sorumluluktur. Mümin sorumluluk sahibidir. Bir kez kelime-i şahadet getirdikten sonra düşen her yapraktan sen de sorgulanırsın. (Bülent Akyürek)

Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer. (William McFee)

Sorumsuzluğun miskin rahatlığı içinde yaşamaktansa, sorumluluk altında, ezilip gebermek daha insanca bir iş… (Kemal Tahir)

Sınırlar ve sorumluluk bilinci gelişmiş bir birey kendi hak ve sorumluluklarını otoriteye karşı da korumaya kalkışır. (Doğan Cüceloğlu)

Sorumluluk duygusu annenin evladına olan hissiyatıdır. Sorumluluk duygusu evcil bir hayvana sahibinin merhametidir. (Murat Tunalı)

Ateşin gerçek güzelliği, onun sorumluluk ve sonuçları yok etmesindedir. (Ray Bradbury)

Kendimi, üzerine bahis oynanmış bir at gibi hissediyorum. Sorumluluk almaktan da nefret ediyorum. (Jo Nesbo)

En büyük dileğim, insanın sorumluluk taşıması ve akıntıya karşı yüzmeyi de bilmesi. (Tezer Özlü)

Sorumluluk sahibi olan, Hiçbir şey yapmasa bile, en azından bir şeyin sahibi olur. (İbrahim Tenekeci)

Bütün ömrün şikâyetle geçiyor çünkü aldığın kararlardan sorumluluk almıyorsun. (Doğan Cüceloğlu)

İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir. (John Dewey)

İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlaki değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır. (Albert Schweitzer)

Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler. (John D. Rockefeller)

Boş zamanı iyi değerlendirmek, çok ciddi bir sorumluluktur. (George W. Russel)

Özgürlük insanın omzundaki bir yüktür. Çünkü özgürlük kendisiyle birlikte sorumluluk, suç ve ceza getirmektedir. Buna rağmen özgürlük, yine de insan soyluluğunun biricik kaynağıdır. (Jean Paul Sartre)

Sorumluluk, insanı eğitir. (Wendell Phillips)

Özgürlük, sorumluluk demektir. Birçok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur. (George B. Shaw)

Kişi, sorumluluğum! Bir başkasına devredebilir, ama onunla el ele giden karar verme yetkisini devredemez. (Benvenuto Cellini)

Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür. (Roy L. Smith)

Sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor. (Yalçın Küçük)

Yüksek düzeyde bir ruh özgürlüğünü yaşamamız için, zihnimiz bilgiyle beslenmelidir, zihin aydınlandıkça ve vicdan gücünü gösterdikçe, insanın sorumluluğu artar. (Samuel Smiles)

Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz. (Allan Massie)

KİŞİSEL / BİREYSEL GELİŞİM, ETKİYİCİ SÖZLER, GÜZEL SÖZLER,

SORUMLULUK (guzel sözler, özlü sözler, kısa sözler)

• “Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur.” (Frank Crane)

• “Sorumluluk, insanı eğitir.” (Wendell Phillips)

• “Sorumluluk büyük olmanın bedelidir.” (Winston Churchili)

• “Hayatın kendilerine borçlu olduğunu düşündükleri için başkalarının omuzlarında taşınmak isteyen insanlar vardır. Bunlar, hayatın yükünü birlikte kaldırmamız ve birlikte çekmemiz gerektiğini anlamamış olanlardır.” (Henry Ford II)

• “Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder.”(Booker T. Washington)

• “Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler.” (John D. Rockefeller Jr.)

• “Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder.” (Dağ Hammarskjöld)

• “Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür.” (Roy L. Smith)

• “İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır.” (Albert Schweitzer)

• “Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur.” (Anonim)

• “Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar.” (Anonim)

• “Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz.” (Allan Massie)

• “Esas isimiz, uzakta hayal meyal duran bir şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır.” (Thomas Cariyle)

• “Bizler, kendimizin değil, Tanrı’nın hizmetkarlarıyız.” (Thomas Chatterton)

• “İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir.” (John Dewey)

• “însan ırkinin büyük çoğunluğu, tek basma eyleme geçme sorumluluğundan, kaçma eğilimi göstermektedir.” (Francis Galton)

• “Çalıştığınız departmanda dereceniz ne kadar yüksek olursa-olsun, en aşağı derecede bulunan kişinin sorumluluğu da size aittir.” (Bessie R. James ve Mary Waterstreet)

• “Kendisine çok şey verilmiş olandan, çok şey yapması beklenir.” (İncil)

• “Özgürlük, sorumluluk demektir. Bir çok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur.” (George Bernard Shaw)

• “Sahip olduğum en önemli düşünce, Tanrı’ya karşı duyduğum sorumluluk duygum olmuştur.” (Daniel Webster)

• “Ulu Tanrı’ya yaraşır şekilde çalışmayan, hem kendisi, hem de diğer insanlar için mutluluk duymadan çalışandır.” (Thomas Cariyle)

• “Tanrı’nın sürekli olarak kendisin! gözlediğini bilerek hayatı boşa harcama korkuşu kadar insanı canlı tutan hiçbir şey olmadığı gibi, sorumluluklarının neler olduğunu hatırlaması kadar insanın dürüstlüğünü yücelten başka bir şey de yoktur.” (Pazartesi Kulübü Vaazlarından)

• “Sorumluluk, kapasite ve güçle elele yürür.” (J. G. Holland)

• “Sorumluluk kolaylıkla Tanrı’nın, kaderin, şansın ya da bir komşunun omuzlarına yükleniverecek olan bir yüktür. Astrolojinin önemli olduğu zamanlarda bunu bir yıldıza yüklemek de olağan sayılırdı.” (Ambrose Bierce)

• “Kişi, sorumluluğum! bir başkasına devredebilir, ama onunla elele giden karar verme yetkisini devredemez.” (Benvenuto Cellini)

• “Herkesin işi haline gelmiş bir iş, aslında hiç kimsenin işi değildir.” (İngiliz Atasözü)

• “Önceliklerimiz zorunluluklarımızdan daha büyük olamaz. Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece korunurlar.” (John F. Kennedy)

• “Düzgün bir insan olabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir.” (Antoine de Saint – Exupery)

• “Sevgili Brütüs hata yıldızlarımızda değil, aşağıda olduğunu düşünen bizlerde.” (Shakespeare)

• “Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer.” (William McFee)

• “Kişinin sahip olduğu erdemler ya da bilgelik kendisin! nadiren mutlu etse de, budalalıkları ve kötü huyları başkalarını sıkça mutsuz eder.” (Samuel Johnson)