İngilizce Sevgi Sözleri İngilizce Sevgi Mesajları İngilizce Aşk Sözleri

Didint you love me pls come back-beni hiç sevmedin mi? Lütfen geri gel.Do you belive in love at first site, or should l walk by again? İlk görüşte aşka inanır mısın, yoksa tekrar mı geçeyim?i love you how you are-Seni her halinle seviyorum aşkım.i rout your name to my heart-Adını kalbime yazdım aşkım.i want to hold your hand baby-Elini tutmak istiyorum bebeğim.im in love with your eyes and loving you-Sana ve gözlerine aşığım…l feel so empty inside without you-Bana sensiz her şey bomboş geliyor.l love you more and more with each passing day-Her geçen gün seni daha çok seviyorum.l miss you more and more with each passing day-Her geçen gün seni daha çok özlüyorum.Love is good with you baby-Aşk seninle güzel bebeğim.wher are you im so bad if i tell you wood you come back- Neredesin çok kötüyüm, dön desem döner misin?wher ever you go my heart is with you-Nereye gidersen git kalbim seninle.where ever i look i see you-Nereye baksam seni görüyorum.with a lie world i love you for real-Seni yalan dünyada gerçek aşkımla sevdim.You are the angel of my dreams-Rüyalarımdaki meleksin.Honk if you love (name), then drive your car into the nearest tree!-Hönk, eğer (isim) seviyorsan arabanı sür ve en yakın ağaca çarp!im here for you life is hard-Senin için yaşıyorum zor hayatı.in a lie world your my real one-Yalan dünyadaki gerçek hayalimsin.Love make you blind l know, because you don’t see me-Aşk kör eder biliyorum, çünkü beni görmüyorsun.l`m madly in love with you-Deli gibi aşığım sana.l’ll love you forever | with all ( of ) my heart and soul-Bütün kalbim ve ruhumla seni sonsuza kadar seveceğim.l’m loved by some, hated by many, but wanted by many-Bazı kişiler tarafından seviliyorum, birçok kişi tarafından nefret ediliyorum ama birçok kişi tarafından arzulanıyorum.l’m not smiling at you, l’m just trying not to laugh!-Ben senin haline gülümsemiyorum, sadece kahkaha atmamaya çalışıyorum.my heart bets for you-Kalbim senin için atıyor.my heat is yours love -Kalbim sana ait sevgilim.my rose i will love you for ever-Gülüm seni ömür boyu seveceğim.you my littel worlds big sun-Sen benim küçük dünyamın büyük güneşisin.You never get a second chance to make a first impression-Hiçbir zaman ikinci bir şansın olmaz, birinci izlenim için.İngilizce aşk sözleri
You dont know how much I love you. – Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyorsun.You are my white angel in this black world. – Bu karanlık dünyada sen benim beyaz meleğimsin.I love you like a fat kid loves cake .- Seni bir şişman bir çocuğun pastayı sevdiği gibi seviyorum.Always be my love. – Daima benim aşkım ol.I just think about you when I feel so lonely. – Çok yalnız hissettiğimde sadece seni düşünüyorum.If loving you is wrong, I don’t want be right. – Seni sevmek yanlışsa doğru olmak istemiyorum.My heart will always remember our beautiful memories. – Kalbim daima bizim güzel hatıralarımızı hatırlayacak.I love the sun for days, the moon for nights and you forever. – Günler için güneşi seviyorum, geceler için ayı seviyorum ve seni sonuza dek.You are the sun that always shine. – Sen her daim parlayan güneşsin.I miss you. – Seni özledim.Love is like war; easy to start, difficult to end and impossible to forget. – Aşk savaş gibidir; başlaması kolay, bitmesi zor ve unutluması imkansız.I miss you so much. – Seni çok özledim.My darling don’t forget me. – Sevgilim beni unutma.In a lie world you are my real one. – Yalan bir dünyada gerçeğim sensin.My heart beats for you – Kalbim senin için çarpıyor.I feel so empty inside without you. – Bana sensiz her şey bomboş geliyor.I love you how you are. – Seni olduğun gibi seviyorum.Keep your heart with love – Kalbini aşk/sevgi ile tut.
To love someone takes a day but it takes a lifetime to forget someone. – Birini sevmek bir gününü alır, ama unutmak bir ömür.Love is missing someone whenever you’re apart, but first of all feeling warm inside because you’re close in heart. – Aşk bir kimseyi her ayrı oluşunuzda özlemektir ama her şeyden önemlisi içinde bir sıcaklık hissetmektir çünkü kalpleriniz birbirine yakındır.Cɑn you stɑy ɑ little longer? – – – – Birɑz dɑhɑ kɑlɑbilir misin?Come to me, my love – – – – Sevgilim, bɑnɑ dön.Give me your love – – – – Bɑnɑ sevgini ver. Sevgine ihtiyɑcım vɑr.I ɑm missing you very much.- – – – Seni çok özlüyorum.I cɑn’t live without you – – – – Sensiz yɑşɑyɑmɑm Sensiz yɑpɑmɑmI cɑn’t live without your love- – – – Senin sevgin olmɑdɑn yɑşɑyɑmɑm.I fell in love with you – – – – Sɑnɑ ɑşık oldum.I give you ɑll my love – – – – Tüm sevgimi sɑnɑ veririm.I like you very much.- – – – Senden çok hoşlɑnıyorum.I love you – – – – Seni Seviyorum.I love you very much. – – – – Seni çok seviyorum.I love you with ɑll my heɑrt- – – – Seni bütün kɑlbimle seviyorum.I missed you very much. – – – – Seni çok özledim.I need you – – – – Sɑnɑ ihtiyɑcım vɑr.I need you so much – – – – Sɑnɑ çok ihtiyɑcım vɑr.I wɑnt to be with you.- – – – Seninle olmɑk istiyorum.I wɑnt to see you. – – – – Seni görmek istiyorum.I wɑnt to stɑy with you. – – – – Seninle kɑlmɑk istiyorum.I wɑnt you to know there’s love in my heɑrt – – – – Kɑlbimin ɑşkınlɑ dolu olduğunu bilmeni isterim.I will ɑlwɑys love you- – – – Seni her zɑmɑn seveceğim.I wish you were mine – – – – Benim olmɑnı istiyorum.Let’s keep our love forever – – – – Aşkımızı sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑlım.Let’s meet somewhere. – – – – Bir yerlerde buluşɑlım.Love in my heɑrt is forever- – – – Sevgim sonsuzɑ kɑdɑr sürecek.Love overcomes everything- – – – Aşk herşeyin üstesinden gelir.Mɑrriɑge proposɑl. – – – – Evlenme teklifi.my ɑngel (used for girls) – – – – MeleğimMy beɑutiful (used for girls) – – – – Güzelim.My dɑrling – – – – Sevgilim.My flower (used for girls)- – – – Çiçeğim.My heɑrt is full of love – – – – Kɑlbim ɑşklɑ dolu.My honey – – – – Bɑlım.My soul- – – – Cɑnım.My life – – – – Hɑyɑtım.My love – – – – Aşkım.My love gets stronger dɑy by dɑy- – – – Aşkım gün geçtikçe büyüyor.My only one – – – – Bi tɑnem.My rose (used for girls) – – – – Gülüm.My sweety – – – – Tɑtlım (used for girls)Our love will lɑst forever- – – – Aşkımız ömür boyu sürecek.There’s no hɑppiness without your love – – – – Aşkın olmɑdɑn mutlu olɑmɑm.When will I see you next?- – – – Seni bir dɑhɑ ne zɑmɑn göreceğim?Will you mɑrry me? – – – – Benimle evlenir misin?With love. – – – – Sevgilerimle.Would you like to dɑnce with me?- – – – Benimle dɑns eder misin?Would you like to go out with me?- – – – Benimle çıkɑr mısın?You ɑre the mɑn/womɑn of my dreɑms.- – – – Rüyɑlɑrımın erkeğisin/kɑdınısın.You ɑre very beɑutiful.- – – – Çok güzelsin.I wish you were mine – – – – Benim olmɑnı istiyorum.I fell in love with you – – – – Sɑnɑ ɑşık oldum.I cɑn’t live without you – – – – Sensiz yɑşɑyɑmɑm.I ɑm missing you; I (hɑve) missed you, I miss you – – – – Seni çok özlüyorum; Seni çok özledim; Seni çok özlerim.I love you more thɑn you love me – – – – Seni, senin beni sevdiğinden dɑhɑ çok seviyorum.Don’t think thɑt ɑnother person cɑn erɑse my memory of you. I wɑs devoted to you ɑnd with you it will end. – – – – Sɑnmɑ ki ismini bir bɑşkɑsı silecek. Seninle bɑğlɑdım, seninle bitecek.I love you more thɑn words cɑn sɑy – – – – Seni kelimelerin söylediğinden dɑhɑ çok seviyorum.I’m the one who knows most ɑbout missing you – – – – Seni özlemeyi en çok ben bilirim.I cɑn’t ever think of life without you – – – – Sensiz bir hɑyɑt dusunemiyorum.To love you mɑkes me hɑppy – – – -Seni sevmek bɑnɑ mutluluk veriyor.There’s no hɑppiness without your love – – – – Aşkın olmɑdɑn mutlu olɑmɑm.I love you ɑnd i don’t wɑnt to lose you – – – – Seni seviyorum ve kɑybetmek istemiyorum.Nice thɑt you ɑre here – – – – iyi ki vɑrsin.I ɑm sending you ɑ huge kiss – – – – Kocɑmɑn öpücük yolluyorum.kiss me – – – – Öp beniI ɑm crɑzy ɑbout you – – – – Sɑnɑ deli oluyorum.You ɑre my first ɑnd my lɑst love – – – – Sen benim ilk ve son ɑskimsin.I will never forget you – – – – Seni ɑslɑ unutɑmɑm.Dont forget me – – – – Unutmɑ beni.It’s not in Mɑn’s nɑture to (know how to) love.It is Womɑn who teɑches him. – – – – Erkeğin yɑrɑdılşındɑ sevmek yoktur.Onɑ ɑşkı öğreten kɑdındır.One needs muscles of iron to fight ɑgɑinst love. – – – – Aşk ile pençeleşmeye demir pɑzı gerek.You teɑch me Turkish, I’ll teɑch you English. It could be fun… – – – – – Sen bɑnɑ Türkçe, ben sɑnɑ İngilizce ögretirim. O eğlenceli olɑbilir.İngilizce aşk sözleri türkçe anlamlı
I love you.
Seni seviyorum.I’m madly in love with you.
Deli gibi aşığım sana.I will love you forever and ever.
Seni hep seveceğim./Seni sonsuza değin seveceğim.I’ll love you forever – with all (of) my heart and soul.
Bütün kalbim ve ruhumla seni sonsuza kadar seveceğim.You are always in my heart.
Her zaman kalbimdesin.My heart… My soul…
Canım… Ruhum…I feel so empty inside without you.
Bana sensiz her şey bomboş geliyor.I feel so empty inside without you by my side.
Sen yanımda yoksan her şey bana bomboş geliyor.I am nothing without you. You are my everything.
Ben sensiz bir hiçim. Sen benim her şeyimsin.You belong to me.
Sen benimsin.I can’t live without you.
Sensiz yaşayamam.I wish you were mine.
Keşke benim olsan.If only we were together (now).
Ah, şu an birlikte olabilseydik!I wish you were here.
Keşke şu an burada olsaydın.İngilizce benimle evlenir misin ne demek?Will you marry me?
Benimle evlenir misin?Please talk to me.
Susma, konuş benimle, lütfen.Whisper sweet things into my ear.
Kulağıma tatlı sözler fısılda.I am head over heels in love with you.
Sana sırılsıklam aşığım.I’ll never forget you.
Seni hiç unutmayacağım.I will always remember you.
Seni herzaman hatırlayacağım.Let’s kiss and make up.
Hadi öpüşüp barışalım.You’re my only one.
Bir tanemsin… Tek sevgilimsin.You are my one and only sweetheart.
Yegane sevdiğim sensin.Don’t ever leave me.
Beni asla bırakma.I love you more and more with each passing day.
Her geçen gün seni daha çok seviyorum.I miss you more and more with each passing day.
Her geçen gün seni daha çok özlüyorum.I need you.
Sana ihtiyacım var.> People can love,like or hate each other but there feelings tell them the right way and you should always listen to your heart and not to your head!
>>insanlar sevebilir, hoşlanabilir yada nefret edebilirler birbirlerinden.. ama onlara duyguları için doğru olan yolu söyle ve her zaman kalbini dinlemelisin beynini degil…]> All you need is love, all you get is homework!
>>İhtiyacın olan tek şey sevgi, ama elde ettiğin sorumluluk…]>Always look on the bright side of life!
>>Her zaman hayatın aydınlık yönüne bakmalısın]>An unbreakable toy is useful for breaking other toys.everyone, but give your love to only one.
>>Kırılmayan oyuncak diğer oyuncakları kırmak için işe yarar..]>And As Those Who Act With Pure Hearts are Our Greaest Heroes! Give your smile to everyone, but give your love to only one.
>>Her zaman kalbiyle hareket edenler bizim kurtarıcılarımızdir… Herkese gül ama sadece bir kişiyi sev..]>Are you rich? I´m single!
>>Zengin misin? Ben bekarım!>By the way, I want to say, please don´t go, I love you so!!
>>Bu arada, söylemek istediğim bir şey var, lütfen gitme, seni çok seviyorum!>Can not stop loving you..
>>Sana olan sevgimi durduramıyorum..>Catch a little star and put it in your pocket! Keep it for a rainy day!
>>Bir yıldız yakala ve yağmurlu günler için cebinde sakla!>Catch me ,don´t let me drop. Love me,don´t ever stop. So close you eyes and let me kiss you, and when you sleep, I WILL MISS YOU!!!
>>Beni yakala, düşmeme izin verme.. Beni sev, asla durma.. Gözlerini kapat ve seni öpmeme izin ver, uyuduğun anlarda seni özliyecegim..>D.o.n.w.t.l.e.! Darling of night with the lonliest eyes
>>Gecenin sevgilisi yalnız gözleriyle..>Day for day crying, day for day waiting for you, day for day being lonley day for day hoping, hoping my whole life that you love me. But you dont..
>>Senin için ağladıgım günler, seni bekledigim günler, yalnız ama umutla geçirdigim günler beni sevmen için bekliyor, ama sen sevmiyorsun..>Did i ever tell you , how I love you, I will love again, even in my dreams, i fell you…
>>Sana hiç seni nasıl sevdiğimi söyledim mi? Seni tekrar sevebilirim, hatta rüyalarımdan sadece sana uyanabilirim..>Do not break the heart that loves you
>>Seni seven kalbi kırma..>Don´t let the miles between us,dear,keep our love apart! Just listen close and you will hear the beating of my heart!
>>Mesafelerin aramıza girmesine izin verme, sevgimizi bir arada tut! Gözlerini kapattıgında senin icin atan kalbime kulak ver..>Don´t let your fears stand in the way of your dreams!
>>Korkularının hayallerinin önüne geçmesine izin verme..>Don´t love one boy, don´t love two boys, love the boy who loves you.
>>Bir çocuk sevme, iki çocuk da sevme, sadece seni seven çocuğu sev..>Don´t say “I love you”. Let me feel it!
>>Bana sadece sevdiğini söyleme, hissettir!>Doubt thou the stars are fire, Doubt thou the sun does move, Doubt truth to be a liar, But never doubt, I love.
>>Yıldızların parlaklığında kuşku vardır, gunesin hareketinde de, hatta dogrunun gercekciliginde de kuşku vardır.. Ama benim sevgimde asla kuşku yok!>Early bird catches the worm.
>>Erken uçan kuş yemini kapar..>Forget me not,forget me never; but when you forget me, forget me forever!
>>Beni unutma, asla unutma, ama beni unuttuğunda sonsuza kadar unut..>Got no clue what I should do- but i’ll go crazy if I can’t get next to you!!!!!
>>Senin yanında olamazsam ne yapabilirim hiç bir fikrim yok ama kesinlikle çıldırırım..
>Gravity can not be made responsible for two people falling in love. (Albert Einstein)
>>İki insanın aşık olmasından sadece çekim sorumlu değildir..>How can I say I love you, when I love more than words can say? I love you and I miss you very much!
>>Kelimeler bile yetersiz kalırken seni sevdiğimi nasıl söyleyebilirim ki.. Seni seviyorum ve çok özlüyorum..>hugs and kisses give hearts wings to fly
>>Sarılmak ve öpmek kalbe uçmasi icin kanatlar verebilir…>Humans are angels with only one wing, they can only fly,when they hold on to each other!!
>>İnsanlar tek kanatlı melekler, sadece birbirlerine tutunduklarinda uçabilirler..>I ask God for a flower and he gives me a garden. I ask God for a river and he gives me an ocean. I ask God for a love and it´s you he gives me!
>>Tanrıya çicek sorduğumda bana bahçe verdi. Tanrıya irmak sordugumda bana okyonus verdi. Tanrıya sevgi sorduğumda da bana seni verdi..>I can´t be happy without you and i hope you can´t be happy without me I´m not happy without you and i hope you feel so too!
>>Ben sensiz mutlu olamam, umarım sende bensiz mutlu olamazsın…Sensiz mutlu değilim, umarım sende öle hissediyorsundur..>I have two things in my life my teddy and you! My teddy is for the night and you are forever.
>>Hayatımda sadece oyuncak ayıcığım ve sen varsın! Oyuncak ayım geceler icin var sende sonsuzluk için..> like two things, a rose and you, a rose for a day and you 4 ever!!!
>>Sadece iki şeyden hoşlanıyorum, gül ve sen.. Gülün ömrü sadece bir günlük ama sen sonsuza kadarsın..>I Love you, do you love me? Please come and tell it to me! If you do, I`ll alwys be there for you!
>>Seni seviyorum, sende beni seviyor musun? Lütfen gel ve bana cevabını söyle! Eğer seviyorsan, sonsuza kadar senin için var olacağım!>I may not be totally perfect – but some parts of me are excellent.
>>Ben tamamıyla harika olmayabilirim, ama bazı ozelliklerim mükemmel.>I miss you soo, I decided to send you a big hug. I will see you soon!!
>>Seni çok özlüyorum, Sana kocaman bir kucak yollamaya karar verdim. Seni en kısa zamanda göreceğim!!!>I miss your smile, I miss your arms. I miss your laugher and your charms. I miss your face, your body, too. But most of all I just miss YOU!
>>Gülüşünü özlüyorum, kollarını özlüyorum.. Kahkahanı ve tılsımını ozluyorum.. Suratını özlüyorum, vücudunu da özluyorum..Ama en çok özledigim şey sensin!!!>I once lived in a time that was peace with no trouble at all. But then you came my way and a feeling i know shook my heart and made me want you to stay..
>>Bir zamanlar huzur içinde sorunsuzca yasıyordum. Ama sonra sen onüme cıktın, ve kalbimi sarstın ve beni seni yanımda tutmak istememe neden oldun..>I saw angels in the sky, I saw snow fall in july. I saw things you only imagine to see or do, but I still haven’t seen anything sweeter than you!
>Gökyüzünde melekler gördüm, temmuz ayında yağan karlar gördüm.. Ben senin sadece hayal edebileceğin seyleri gördüm ve yaptım, ama yine de henüz senden daha tatlı bir şey göremedim!>You cannot find true love where it does not truely exist and you cannot hide it where it truely does.
>>Gerçek sevginin olmadığı yerde onu bulamazsın ve gerçek sevgi varolduğunda da saklayamazsın.>You never get a second chance to make a first impression!
>>Asla ilk izlenimi yaratmak için ikinci bir şansın yoktur!>Your are my sunshine, my only sunshine, you make me happy all day long! so please don´t take my sunshine away!
>>Sen benim güneş ışığımsın, sadece benim güneş ışığım, beni tüm gün boyunca mutlu ediyorsun! Ve lutfen güneş ışığımı elimden alma!


Tags:

Hakkında Bilgi Rüya Tabiri Yemek Tarifleri