İlim İle İlgili Güzel Sözler

İlim İle İlgili Güzel Sözler Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Hz.Ali r.a.

Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz. Hadis-i Şerif

Bilgi sakalla ölçülmez. Molierre

Bilmeyene yazıklar olsun, bilipde yapmayana yetmiş defa yazık olsun. Ebu Derda

Birşeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Socrates

Bütün bildiğim şey birşey bilmediğimdir. Socrates

Çin’de de olsa ilim arayın. Hadis-i Şerif

Faydasız ilimden Allah’a sığınırız. Hadis-i Şerif

İlim, bölüşüldükçe artan hazinedir. Bhartrihari

İlim ilim bilmektir, ilim, kendin bilmektir. Yunus Emre

İlim öyle bir şeydir ki, sen ona tam gücünü vermedikçe o sana yarısını bile vermez. Ebu Yusuf

İlim servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur. Hz.Ali r.a.

İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır. Rousseau

Yüce Allah teala hazretleri ilim sahibidir ve bütün ilimler kendisinde mevcuttur. İlimi yaratan da yüce Allah’tır. Yüce Yaratıcının Alim ismi şerifinin sözlük anlamı, her şeyi bilen, hakkıyla bilendir. Allah cc. küçük-büyük, gizli-açık, her şeyi ve her hadiseyi bilendir.

İlim insan için öğrenilebilen ve unutulabilen bir şeydir. İnsanlar ilim sahibi kimselere büyük hürmetler göstermişlerdir. Onları yürüyen kütüphanelere benzetmişler, Onların sohbetlerine katılmışlardır. İlim sahibi kişi ilmiyle amel ederse çok büyük mertebelere Peygamberlere varisliğe sebeptir.

Sizlere bu konumuzda ilim ile ilgili söylenmiş güzel sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Aşağıda ilim hakkında bir çok özlü söz bulacaksınız. Sizler de eklenmesini istediğiniz sözler varsa yorum bölümümüzü kullanarak bizlere ulaştırabilirsiniz.

Cibilliyetsize (sütü bozuk ve soysuz) ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. Hz. Mevlâna

Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. Hz. Mevlâna

Kötü yaratılışlı insana ilim öğretmek, yol kesen haydutların eline silah vermeye benzer. Hz. Mevlâna

İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, Bu nice okumaktır. Yunus Emre

Hiçbir şey bilmediğini bilmek, bilgilerin en büyüğüdür. Kenan Rifaî

Sana lâzım olmayan bilgileri, elde etmeye uğraşma! Zarûrî bilgileri öğren ve onunla amel et! Molla Câmî (r.a)

Hayat, ilimde; rahat, marifette; zevk, zikirdedir. Şevk ise âşıkların mülküdür. Onlar orada taht kurmuşlar; arzu ve emel, onlara erişmemiştir. Beyazid-i Bestami

Bir memlekette ilim olmazsa orda zulüm meydana gelir. Mahmut Efendi

İlm ile cevâb vermek için, itikâd bilgilerine dayanılacağından, önce, kelâm ilminde kullanılan kelimelerin, bu ilme mahsûs olan manâlarını bilmek lâzımdır. Abdülhakim Arvasi

İlim cehli (cehaleti) izale eder, yok eder, ahmaklığı değil. Abdülhakim Arvasi

İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden… Şems-i Tebrizi

İhya etmek için ne kadar ilim lazımsa imha için de o kadar cehalet kafidir. Necip fazıl KISAKUREK

Mağrur ilmin hâline lûgatlarda tabir yok! Bilmediğini bilene sor, bilgide kibir yok! Necip fazıl KISAKUREK

İlim iki kısımdır; birincisi ilm-i edyan, din bilgileri, ikincisi ilm-i ebdan fen bilgileridir. İmam Şafii

Bir kavmin büyüğünün ilmi yoksa herkes ona yönelip geldiği zaman o küçüktür. Kavmin makam ve mertebe sahibi olmayan ve ilim sahibi olan küçüğü, ilmi meclislerde kavmin büyüğüdür. İmam Şafii

İlim öğrenmek için şu üç şart gerekir; Öğretenin maharetli, öğrencinin zeki olması ve uzun zaman. İmam Şafii

Kendini bilmeyene ilim öğreten ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgeyen de zulmetmiş olur. İmam Şafii

Hiç bir vakit yoktur ki ilim mütalaası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir. İnsanda yüce duygular uyandırır. İmam Şafii

Hafızada duran bilgiler ilim değildir; ilim fayda verendir. Bu öyle bir meziyettir ki, sahibinden ayrılmaz. İmam Şafii

İlim çok şey bilip rivayet etmek değildir. Allah cc.’dan gereği gibi korkmaktır. Abdullah Bin Mesut

İlim cesaret verir, cehalette küstahlık. Terry Neil

Cahil kimse, bilmediğini sormaktan utanmasın. Alim kişi de içinden çıkamayacağı bir meselede “en iyisini Allah Teala bilir” demekten çekinmesin. Hz. Ali. ra.

Ey oğlum! Âlimlere karşı övünmek, akılsızlarla inatlaşmak, meclislerde ve toplantılarda gösteriş yapmak için ilim öğrenme. İhtiyacım yok diye de ilmi terk etme. Lokman Hekim

İlim öğren, kimse âlim olarak doğmaz, ilim sahibi ile cahil asla bir olmaz. İmam Şafii hz.leri

İlim tüm kapıları açan anahtar gibidir. Anatole France
İlmi sevmeyende hayır yoktur Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes Çünkü ilim kalplerin hayatı gözlerin aydınlığıdır. İmam Şafii hz.leri

Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür. Abdulkadir Geylani

İlmi kibirlenmek kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir Ama ilmi tevazu için âlimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur kurtulur. İmam Şafii hz.leri

İlim ezber edilen şey değildir. Ezber edilen şeyden temin edilen faydadır. İmam Şafii hz.leri

İlim kılıç, amel el gibidir. El olmadan kılıç kesmez. Kılıç olmadan da el kesmez. Abdulkadir Geylani

Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlatmakla olur. Sokrates

İlim, öğrenenin mazeretini ortadan kaldırır. Zira insan cahil olduğu müddetçe mazeret gösterebilir; elbette her cahil değil. Hz. Hasan ra.

Bilgi ahlaki hareketten arta kalan şeydir. Nurettin Topçu
Sokrates

Dünyadaki en bilge insan, kendisine ne bildiği sorulduğunda, tek bildiği şeyin hiçbir şey bilmediği olduğunu söyleyendir. Montaigne

En iyi iş gençlikte ilim öğrenmek, yaşlılıkta ise bu öğrendiklerini değerlendirmektir. Cicero

Zevklerin en güzeli ilimden alınandır. Samuel Smiles

İlim nafile namazdan efdaldir. İmam Şafii
Az bilmek için çok okumak gereklidir. Montesquieu

Her gerçek bilgi aslında hareketin bir meyvesi olan inançtır. Nurettin Topçu

İnsana, fâidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır. A.İbni Mübârek (Rah.A.)

Bilgili olan güçlüdür. Firdevsi

Halk tabakasından biri zina eder veya hırsızlık yaparsa, onun bu suçu ilimle ilgili konuşmasından daha hafiftir. Çünkü Allah’ın dininin inceliklerini bilmeyen bir kimsenin, bu konularda söz söylemesi zamanla kendisini küfre sürükler. Aynen yüzme bilmeyen kimsenin kendisini denize atması gibi… Böyle bir kimse ise muhakkak boğulur. İmam Gazali

Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi. İmam-ı Azam
resimli ilim ile ilgili sözler Hz.ali
resimli ilim ile ilgili sözler Hz.ali ra.
İlimlerin içinde en şerefli olanı Allah’ın sıfat ve fiillerini bildiren ilimdir. İnsan bu ilimle kemâle ulaşır. Kâmil olmanın saadetini duyar. İnsanoğlu, Allah’ın celâl ve kemâl sıfatlarının komşuluğuna ulaştığı zaman, bu komşuluğun ona büyük saadetler kazandıracağı muhakkaktır. İmam Gazali

Bilmek istemeyene kaderin sahibi öğretmeyecektir. Muhammed BOZDAĞ

Hayrın da şerrin de büyüğü, kalemle olur. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

İlme ve alime saygısı olmayan toplumlar, köle olurlar. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU

Asla herşeyi bildiğini sanma. Gerçekten çok bilgili olsan da “ben cahilim” diyebilecek cesaretin daima olsun. Ivan Pavlov

Bildiğimizi zannetmemiz öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. C.BERNARD

Bildiğim tek şey hiçbirşey bilmediğimdir. Socrates

Dünyada en korkunç şey bilgisizliğin hakim olmasıdır. Goethe
Yalnız yaptıklarımızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz. Moliere

Her kitaplık bir cezaevi kapattırır. Seneca

Aptallar akıllılardan pek az şey öğrenirler. Ama akıllılar aptallardan çok şey öğrenirler. Cato

Bazı şeyleri yarım bileceğine bir şey bilmemek daha iyi olur. Nicettzsche

Kimse duymak istemeyen kadar sağır olamaz. M.Haney

“Deneyiniz, deneyiniz, denemeden hiç bir şeye inanmayınız.”
Francis Bacon

“Bilgi güçtür.”
Francis Bacon

“Hala öğreniyorum.”
Michelangelo

“İlmin değeri de diğer mumların kendisinden ışık aldığı enerji kaynağına benzer.”
Nizamülmülk

“Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Bilgi toplumunda yakıt da, güç de bilgidir.”
John Kenneth Galbraith

“Üç türlü aristokrasi vardır; birincisi yaş ve kıdem; ikincisi servet; üçüncüsü akıl ve bilgidir. En şereflisi sonuncusudur.”
Schopenhauer

“Kazandığımız aydınlık bize? bilgimiz vasıtasıyla verildi.”
John Milton

“Büyük şeyleri başarmak için bilgi ve cesaret gereklidir.”
Gracian

“Doğru düşünce bilgidir.”
Eflatun

“Bilginin elde edilmesi… bizi iyiye ulaştıracaktır.”
Eflatun

“Sadece şimdiyi değil, aynı zamanda gelecekteki gelişmeleri de açık bir şekilde öngörebilen bir kimse bilgiye sahiptir.”
Terence

“Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet.”
Sokrates

“Bilgi sonsuza dek cehaleti yönetecektir.”
James Madison

“Bilgi ruhun gıdasıdır.”
Sokrates

“Mutluluk bilgi ile kazanılır.”
Eflatun

“Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür.”
Aristo

“Eğer güneşe akıllıca bakmazsak, karanlık içinde kalırız.”
John Milton

“Hammadde, emek, zaman, mekan, sermaye ve öteki girdilere olan ihtiyacı azalttığı için, bilgi her şeyi ikame etmekte, ileri bir ekonominin merkezi haline gelmektedir. Ve bu gerçekleştikçe değeri hızla artmaktadır.”
Alvin-Heidi Toffler

“İçinde yaşadığımız yeni çağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin başlıca hammaddesi ve en önemli ürünü haline gelmiş bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almış durumdadır.”
Thomas A.Stewart

“İnsanlar kendi sahip olduğu zekayı, kaosa karşı bir düzen oluşturmak amacıyla kullanabilirler. Zeka sadece bilimsel sorun çözme amacı için değil, aynı zamanda insanlar arasında anlaşmayı sağlamak ve devam ettirmek için de önemlidir.”
James M. Buchanan

“Toplumu gerçek amacına, gerçek mutluluğuna ulaştırmak için iki orduya gerek vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri ulusun geleceğini yoğuran bilim ordusudur. Bu ordulardan her ikisi de aynı derece gerekli, kıymetlidir, her ikisi de hayatidir. Ancak bilim ordusunun kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, bilim ordusu, ölen ve öldüren birinci orduya, niçin ölüp, niçin öldürdüğünü öğreten ordudur.”
Mustafa Kemal Atatürk

“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olmayacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”
Mustafa Kemal Atatürk

“İnsanlara eğitim ve bilgi sağla. Barış ve düzenin sağlanmasının kendi çıkarları için gerekli olduğunu onlara öğret.”
Thomas Jefferson

“Batıl inanç ve cehaletten oluşan fanatizm, bütün asırlar boyunca bir hastalık olmuştur.”
Voltaire

“Bağnazın kafası gözbebeği gibidir; ne kadar aydınlık olursa o kadar küçülür.”
Oliver Wendell Holmes Jr.

“Hiçbir acı cehaletten daha fazla zahmet verici değildir.”
Ali Ibu Abu Talip

“Hiçbir şey bigotların vicdanından daha tehlikeli değildir.”
George Bernard Shaw

“Batıl inanç, zayıf akılların sahip olduğu dindir.”
Edmund Burke

“İnsanın cehaleti konusunda cahil olması daha kötüdür.”
Saint Jerome

“Bu dünyada hiçbir şey bilinçli cehaletten ve aptallıktan daha tehlikeli değildir.”
Martin Luther King

“Cehalet ne kadar fazla ise dogmatizm de o kadar büyüktür.”
Sir William Osler

“Asırlarca eğitimin bir devlet hizmeti olduğu keşfedilemedi (!) ve devlet eğitim işlerine karışmadı. Fakat ne zaman ki modern absolutizm (mutlakçılık) ortaya çıktı, o zaman devlet her şey üzerinde hak iddia etmeye başladı. Ticaret, sanayi, edebiyat, din ve diğer bir çok hizmetin devletin görevi olduğu deklare edildi. Bu hizmetler devlete havale edildi ve devlet tarafından kontrol edilmeye başlandı.”
Lord Acton