İftira İle İlgili Söylenmiş Sözler ve Cümleler Listesi

İftira ile ilgili sözler, İftira ile ilgili cümleler, içinde İftira geçen cümleler, ünlü düşünürlerin filozofların İftira hakkındaki sözleri, İftira ile ilgili güzel ve anlamlı sözler, İftira ile ilgili özlü ve kısa sözler, İftiraya dair sözler, İftira sözleri vb. aramaların cevaplarını bu sayfamızda bulabilirsiniz…

İftira ile ilgili sözler

İftira ile ilgili güzel ve anlamlı sözler

”İftira, gıybet tevil edilmez.” (A.F.Y.)

”Hiç yazılan yazı karalanır mı?” (Karacaoğlan)

”Ağa kor gibidir, yakamazsa karalar.” (Yunan Özdeyişi)

”Çamur at izi kalsın.” (Türk atasözü)

”İftira erdemi bile sarartıp, soldurur.” (William Shakespeare)

”İftira kurşunu, her zırhı deler.” (T.Sait Halman)

”İftiralara en iyi cevap, sessiz kalarak verilir.” (Ben Johnson)

”Asiller idare,acizler şikayet,basitler ise iftira ederler.” (Anonim)

”Kara yüzlüye ha sabun, ha kara boya.” (Mevlana)

”Bir gün su içeceğin çeşmeye çamur sıçratma.” (İsrail Atasözü)

”Kar gibi olsan yine iftiradan kurtulamazsın.” (William Shakespeare)

”Çamur atma; hedefini saşırır, kirli ellerinle kalıverirsin.” (Joseph Parker)

”İkiyüzlülüğü, dalkavukluğu beceren, iftirayı da becerir.” (Napolyon Bonapart)

”İnsan genellikle başkasına sürmek istediği çamura bulanır.” (Cenap Şahabettin)

”Bir müminde her haslet bulunabilir. Ancak hıyanet ve yalan bulunаmаz.” (İbni Ebi Şeybe)

”En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye, kişinin gözlerine iftira etmesidir.” (Hadisi Şerif)

”Bir iftira başka iftiralar doğurur ve yerleştiği yerde ebediyen kalır.” (William Shakespeare)

”İnsan iftirayı ancak önem vermemekle yenebilir. İftira edileni değil, edeni kirletir.” (The Circle)

”İftira, kılıçtan daha zalim silahtır, çünkü iftiranın açtığı yaralar hiç kapanmaz.” (Henry Fielding)

”İftira kötü köpek gibidir, kaçanın ardından ürür, pervasızlıkla yüzüne baktın mı sesini keser.” (Csiky)

”Birine çamur atmadan önce düşün ve sakın unutma; ilk önce senin ellerin kirlenecek.” (Leo Tolstoy)

”İnsanlara ok atmak, dil ile taşlamaktan daha hafiftir. Zira dil taşlaması hedefini şaşırmaz.” (Süfyan Es-Sevri)

”İftira eşek arısına benzer, onu ilk vuruşta öldüremeyecekseniz, hiç dokunmamak daha iyidir.” (Bernard Shaw)

”Maksat iftira atmak olduktan sonra, söylenecek söz mü bulunmaz, fazilet bile iftiranın ekmeğine yağ sürer.” (Lesage)

”Düşünme. Düşüneni iftiranın ve sefaletin lağımında boğduktan sonra ellerimizi yıkayıp, efendim bizde filozof yetişmiyor diye ah u vahlar.” (Cemil Meriç)

”İftira korkunç bir şeydir. Onu yok etmeye çalışırsanız, kuvvetlenir, canlanır. Kendi haline bırakırsanız, gücünü yavaş yavaş yitirir, yıkılır, gider.” (Thomas Paine)

”Kim ‘karalamak gayеsi ilе’bir Müslümаnа bir iftira ederse Allаh о kimseyi bu söylеdiği sözler ‘in vеbâlin’dеn ‘tаmаmen temize’çıkıncaya kadar cehennem köprüsü ‘sırаt’üzеrindе bеklеtir.” (EbuDavud, Edeb, 36 )

”Müslümаnlаrа suizan, zulüm etmek, mallarını gasp etmek gibi ve hasеt, iftira ve yalan söylemek ve gıybet etmek gibi haramdır.” (Hаdikа )

”Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu аffedinceye kadar, Allаhü teâlâ onu Cеhеnnеmе sokаr.” (Ebu Davud Hadisi Şerif)

”Hiçbir şey iftira kadar yüksek bir hıza sahip değildir; bu kadar kolaylıkla söylenemez; bu kadar kolaylıkla inanılmaz ve bu kadar geniş alana yayılmaz.” (Cicero)

”İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir olsa bile yine başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir.” (Şems-i Tebrizi)

”Er ya da geç iyilik kazanır. Er ya da geç temiz yürekler huzura kavuşur. Er ya da geç adalet yerini bulur. İyisi mi neysen ‘O’ ol. Sana yalan söyleyene,iftira edene kızma. Yalan da iftira da döner dolaşır sahibini bulur. İlahi adalet şaşmaz.” (Aret Vartanyan)

”(Üç şey) Yalan ve iftiranın en büyüklerindendir: Kişinin, kendi babasından başkasına nesep iddia etmesi Veya rüyasında görmediği bir şeyi kendi gözüne göstermesi (rüyasında görmediği bir şeyin kendisine rüyada gösterildiğini iddia etmesi); Yahut da RasûIullah’ın söylemediği bir şeyi söyledi’ demesi.” (Buhârî, Menâkıb 18)

İftira ile ilgili atasözleri

Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Türk atasözü

Atlasa kıl yapışmaz. Türk atasözü

Çamur at izi kalsın. Türk atasözü

İftira ile ilgili deyimler

suçlamak.”Kadıncağıza yok yere kara çaldılar.”

-Kuru iftira: Hiçbir kanıtı olmayan suçlama.”Allah kuru iftiradan
korusun hepimizi!”

-Çamur atmak:Bir kişinin,başka bir kimseyi yapmadığı uygunsuz bir işe karışmış göstermek,ona kara çalmak,lekelemeye çalışmak.

İftira ile ilgili ayetler

Sizlere Yüce yaratıcımızın iftira konusunda ayetler, iftira ile ilgili ayetler, iftira hakkında ayetler, iftira ayetleri, iftira konusunda ayetlerini aşağıya yazdık. Faydalı olması dileğimizdir.

Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ahzap suresi 58. ayet

Bu iftirayı işittiğiniz vakit, “Böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah’ım! Bu, çok büyük bir iftiradır” deseydiniz ya! Nur suresi 16.ayet

Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar. Nur suresi 4.ayet

Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Nisa suresi 112.ayet

İslâm’a çağırıldığı halde Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez. Saff suresi 7.ayet

Çünkü siz bu iftirayı, dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağızlarınızda geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz. Halbuki bu, Allah katında çok büyük (bir suç) tur. Nur suresi 15.ayet

Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Nur suresi 23.ayet

İftira ile ilgili hadisi şerifleri aşağıda sıralamaya çalıştık, faydalı olması dileğimizdir.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Bir kimse, bir mümin hakkında olmayan bir şey söylerse, iftiraya uğrayan kimse, onu affedinceye kadar, Allahü teâlâ onu Cehenneme sokar) [Ebu Davud]

Yalan söyleyenler, iftira edenler, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlardır. İşte onlar, yalancıların tâ kendileridir. [Nahl 105]

Hz. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Gıybetin ne olduğunu biliyor musunuz?”
“Allah ve Resûlü daha iyi bilir!” dediler. Bunun üzerine:
“Birinizin, kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır!” açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam:
“Ya benim söylediğim anda varsa, (Bu da mı gıybettir?)” dedi. Aleyhissalatu vesselam:
“Eğer söylediğin onda varsa gıybetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.”
Ebu Davud, Edeb 40, (4874); Tirmizi, Birr 23, (1935); Müslim, Birr 70, (2589).

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor:
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:
“Mirac gecesinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini (ve göğüslerini) tırmalıyorlardı.
“Ey Cebrail! Bunlar da kim?” diye sordum.
“Bunlar, dedi, insanların etlerini yiyenler ve ırzlarını (şereflerini) payimal edenlerdir.”
Ebu Davud, Edeb 40, (4878, 4879).

Sa’id İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:”Ribânın en kötüsü, haksız yere müslümanın ırzını (manevi şahsiyetini) rencide etmektir.”
Ebu Davud, Edeb 40, (4876).

Beş günah vardır ki,keffâreti yoktur.
Bunlar; Allâh’a şerik koşmak,bi-gayri hakkın adam öldürmak,mümine bühtan ve iftira etmek, muharebe günü kaçmak ve yalan yere yemin ile hakkı iptal etmek.

Kim bir mü’mini bir münâfığa (gıybetçiye) karşı
himâye ederse, Allah da onun için, Kıyâmet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, Kıyâmet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından temizlenip) çıkıncaya kadar hapseder.”
(Ebû Dâvud, Edeb 41, hadis no: 4883, 4/270)

“(Üç şey) Yalan ve iftirânın en büyüklerindendir: Kişinin, kendi babasından başkasına nesep iddia etmesi; Veya rüyâsında görmediği bir şeyi kendi gözüne göstermesi (rüyâsında görmediği bir şeyin kendisine rüyâda gösterildiğini iddiâ etmesi); Yahut da Rasûlullah’ın söylemediği bir şeyi ˜söyledi’ demesi.”
(Buhârî, Menâkıb 18)

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim bir mü`mini bir münafığa (gıybetçiye) karşı himaye ederse, Allah da onun için Kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de müslümana kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin (günahından paklanıp) çıkıncaya kadar hapseder.” Muaz İbnu Esed el-Cüheni – Kütübi sitte hadis no: 4326

Ömer İbnu Abdilaziz (ra) iftira sebebiyle bir köleye seksen sopa vurdu. Ebu`z-Zinad der ki: “Bu hüküm hakkında, Abdullah İbnu Amir İbni Rebia`ya sordum. Bana şu cevabı verdi: “Ben, Osman İbnu Affan ve arkadan gelen diğer halifelerin zamanlarına yetiştim, hiç birisinin iftira sebebiyle köleye kırktan fazla vurduğunu görmedim!” Ebu`z-Zinad – Kütübi sitte hadis no: 1622