Cömertlikle İlgili Güzel Anlamlı Sözler

Allah cömerttir, cömetliği ve güzel aklakı sever. Hadis-i Şerif

Cennet cömertlerin, cehennem cahillerin yeridir. Hz.Ali r.a.

Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Vauvenargues

Cömert, verdiğini hatırlamayandır. Buzur Cumhur

Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hadis-i Şerif

Cömertlik olmayınca malın, vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. Ahmet Bin Kays

Cömertliğin afeti başa kakmadır. Hadis-i Şerif

Cömertlik, adaletin çiçeğidir.Hawthorne

Cömertlik, dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. Süfyan bin Uyeyne

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere

Cömertlik, dostluğun özüdür. Oscar Wilde

Cömertliğin dibi yoktur. Cicero

Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil, zamanında vermektir. La Bruyere

Cömertlik, saadet anahtarıdır. Nasır-ı Hüsrev

Cömertlik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. George Mc Donald

Dost kazanmak için cömert ol. Bil ki cimrinin dostu yoktur.

Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz.

Olur da bir gün yeniden kalbin beni atmak isterse, ellerin beni üşürse, yüzün beni gülmek isterse, rüzgara bırak kendini. Ben hep savrulmak istediğin yerde olacağım.

En makbul cömertlik, en çabuk olanıdır. Arap Atasözü

Ey Ademoğlu şaşıyorum sana! Kendi arzularının yerine gelmesi için israf olarak cömertçe harcıyorsun da, bir dirhem ile Rabbinin rızasını kazanmaktan cimrilik ediyorsun. Hasan el-Basri

Bazısının eli verir, gönlü vermez. Bazısının da gönlü verir, eli vermez. Her ikisi de cimridir. Cenap Sahabettin

Küçük masraflardan kaçınmayın bazen ufak bir delik koca gemiyi batırır. Benjamin Franklin

Cömertlik sadece verdiklerinizle değil hareketlerinizle de ölçülür. George Mc Donald

Cömertin bir akçesi, cimrinin hazinesinden bereketli. Türk Atasözü

3-5 Parça mal vermek veya para vermek cömertlik değildir. Asıl cömertlik çok verdiği halde, en az verenin kendisi olduğunu düşünmektir. Verdiği mal karşılığında teşekkür ve iltifat bekliyen de cümert değildir. Muhammed el-İsfehâni

Vermesini bilmeyen, isteme hakkına sahip değildir. P. Syrus

Cömertlik, israf ile cimrilik arasındaki denge halidir. İmam-ı Gazali

Bir zengin cimrinin, mezar taşında şunlar yazılıydı: Toplamayı yapar, çarpmayı yapar, hayatta hiç çıkarmayı bilmezdi; öldükten sonra varisleri bölmeyi öğrendiler. İzmirli Haşmet Uslu

Cömertlik fazla vermekten ziyade yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere

Cömertliğin sonu, saadet; yalancılığın sonu, rezalet; doğruluğun sonu selamettir. Hz. Ali (r.a.)

Var evi, kerem evi, Yok evi, verem evi.

Cömertlik dostluğun özüdür. Oscar Wilde

Cömert nasihat vermekle yetinmeyip yardım eder. Vauvenargues

Fakir bazı şeylerden mahrumdur. Cimri her şeyden.

Cömertlik göz kamaştırıcı hediyeler vermek değil zamanında vermektir. La Bruyere

Hayatında ekmeği yenmeyen adamın adı, ölümünden sonra anılmaz. Şeyh Sadi Şirazî

Cimri borç para isteyecek olan kişinin geldiğini bir fersah uzaktan görür. Sadi

Altının ne olduğunu mihenk cimrinin kim olduğunu dilenci bilir. Sadi

Cömertlik olmayınca malın vefa olmayınca arkadaşın hayrı yoktur. Ahmet Bin Kays

Cimrilik, fakirliğin çabuk gelmesini sağlar. Cimri insan, dünyada fakirler gibi yaşar, ahirette zenginler gibi hesaba çekilir. Hz.Ali (r.a.) Paylaş Tuzağa saçtığın taneler, cömertlik sayılmaz ki. Hz. Mevlanâ

Cömertlik güzeldir fakat zenginlerde olursa daha güzel olur. Hadis-i Şerif

Cimrilerle fakirler tıpkı birbirlerine benzerler. Çünkü ikisi de hayatlarını mahrumiyet içinde geçirirler. Hz.Ali (r.a.)

Allah’ın kereminden verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için bir hayır olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Al-i İmran180

Cennet cömertlerin cehennem cahillerin yeridir. Hz.Ali r.a.

Cömertik sadece verdiklerinizle değil, hareketlerinizle de ölçülür. George Mc. Donald

Cimriler çok iyi insanlardır, ölmelerini isteyenler için servet toplarlar.

Kefenin cebi yoktur.

Ancak iyilerin yemeğini ye! Yemeğini de ancak iyiler yesin. Hadîs-i Şerif

Kendi elinin vereceği bir akçe, senden (ölümünden) sonra verilecek yüz akce’den daha değerlidir. Feridüddin Attar

Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. Hadis-i Şerif

Cimrinin dünyaya faydası, ancak ölünce dokunur. Alman Atasözü

Hayatlarında sesleri duyulmayanların, vefatları da duyulmaz. Cenab Şehabettin

Cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir. Hadis-i Şerif

Cömertlik dost ve ahbaba iyilikte ve ikramda bulunmaktır. Süfyan bin Uyeyne

Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara servet toplayan kişilerdir. Stanislaw Leszecnski

Cömert derler, maldan ederler. Yiğit derler, candan ederler. Atasözü

Cömertlik, cimrilikle israfın denge unsurudur. İ.Gazali

Başa kakmak, cömertliğin afetidir. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)

Parasından en az yararlanan kişi, cimrinin kendisidir.La Fontaine

İnsanın cömertliği, kendini düşmanlarına dahi sevdirir. Cimriliğinden dolayı evlatları bile cimriden soğur. Hukema’dan

Cömertliğin afeti başa kakmadır. Hadis-i Şerif

Cömertlik fazla vermekten ziyade; yerinde ve zamanında vermek demektir. La Bruyere

Cömertliğin dibi yoktur. Cicero

Eskiden para biriktiren adama hasis (Cimri) denirdi. Şimdi harika deniyor.

Allah cömerttir cömetliği ve güzel aklakı sever. Hadis-i Şerif

Cömertlik adaletin çiçeğidir.Hawthorne

Cömert verdiğini hatırlamayandır. Buzur Cumhur

Hem cimrilik hem de korkaklık mümine yakışmaz. Hadis-i Şerif

Cimrinin gümüşü kendisi gömülünce topraktan çıkar. Şeyh Sadi

Gel dese de bakma cimri aşına bir fırsat arar da kakar başına. Neyzen Tevfik

Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden. Mehmed Tevfik Bey

Cimrilikten kimse bezirgan olmaz. Karacaoğlan

Cömertlik saadet anahtarıdır. Nasır-ı Hüsrev

Cimriliğin girdiği yerden, kibarlık çıkar. Cenab Şehabettin Paylaş

İnsanları en cömerti, istemeden verenidir. Hz. Hasan

Cömert, verdiğini hatırlamayandır. Büzür Cümhür

Cömertlik, dostluğun ruhudur. Oscar Wilde