Cimri Olmak Ve Cimrilik İle İlgili Sözler

Cimri Olmak Ve Cimrilik İle İlgili Sözler Cimrilik, dünyaya bağlanmanın meyvesidir. Cömertlik ise, zühdün yani dünyaya kıymet vermemenin meyvesidir. Meyveye yapılan övgü muhakkak ki meyveyi veren ağaca yapılmış olur. Cömertlik, gerçek tevhit ve hakiki tevekküle ermenin sonucudur. Yani Allah’ın yaptığı va’de ve rızık hususunda verdiği garantiye samimi olarak inanmaktan neşet eder. Bunlar ise, tevhit ağacının meyveleridir. Cimrilik ise şirkten neş’et eder. Bu da sebeplere bağlanıp kalmaktan ve Allah’ın vaadi hususunda düşülen şekten neşet eder.

Cimri eli sıkı olana denmez, cimri kazandığı parayı Allah yolunda harcamayana denir.

İnsan iyiyi söylerken fazla cimri, kötüyü söylerken fazla cömert. Ne acı! -Nursen Yıldırım-

Eli sıkı olanın, cüzdanı da kapalı olur.

Cimri dünyada fakir gibi yaşar, ahirette ise zengin gibi hesaba çekilir. -Nasrettin Hoca-

Para cimri de servet savurganda durmazmış.

Bazısının eli verir, gönlü vermez; bazısının da gönlü verir, eli vermez; her ikisi de cimridir. -Cenap Şehabettin-

Ne der, dili inciler saçan Muhammed: “Cömert gavur cimri Müslümandan yeğdir.” -Ömer Hayyam-

Cimri kazandığı parayı kendi bile harcamaya kıyamaz, para ile yatar, para ile kalkar, para olmadığı kendini hep mutsuz eder.

Ne cimri ol ne de israf et. Cimrilik pişmanlığa, israf yoksulluğa yol açar. -İsra Suresi 29. Ayet-

Yeminlerde cömertiz ama sevgide cimri. -William Shakespeare-

Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır. –Hz Muhammed (s.a.v)-

Cimri mal biriktir, evladı sefasını sürdürür.

İnsan bazen bir şey için her şeyini verecek kadar cömert. Her şey için hiçbir şey vermeyecek kadar cimri olabiliyormuş. -Kahraman Tazeoğlu-

Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. -Montaigne-

Cimri için hayat para olduğu sürece var olur, para biter cimrinin hayatı sıkıntıya girer.

Yaşam bana altın sunarken sana gümüş verdiğimde kendimi cömert sayıyorsam, ne kadar cimri olmalıyım. -Halil Cibran-

Nedense cimrilik çoğu zaman insan zenginleşmeye başladığı zaman ortaya çıkar.

Bir prens, açgözlülük etmediği için cimri diye tanınıyorsa bundan yüksünmemelidir. -Niccolo Machiavelli-

Varlıklı olduğu halde cimrilik yapanın hiçbir bahanesi yoktur. -Beydeba-

Elindeki parayı harcayamayan kişi cimrinin ta kendisidir.

Cimrinin dünyaya faydası, ancak ölünce dokunur. -Alman Atasözü-

Cimrilik bir biriktirme hastalığıdır. El her zaman almaya alışır vermeye ise hiç yanaşmaz.

Cimri servetini batırmak korkusuyla elindekileri vermeyen değil, senin sunduğun karşısında yüzünün ışığını esirgeyendir. Senin tohumlarını attığın zaman güzelleşmeyen toprak cimridir. -Antoine De Saint-Exupéry-

Cimrilik ilerlemiş ve tedavisi olmayan bir hastalıktır.

Cimrilikten son derece sakının. Zira sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Cimrilik, onları kan dökmeye ve haramı helal tanımaya sürüklemiştir. -Hadis-i Şerif-

Irmak kıyısında suyu sakınan, suyu görmeyen kişidir. -Hz. Mevlâna-

Cömertin bir lirası cimrinin bin lirasından daha hayırlıdır.

Hak er geç cimrilerin hakkından gelir; Cehennem ateşleri onlar içindir. Ne der, dili inciler saçan Muhammed: “Cömert gavur cimri Müslümandan yeğdir.” -Ömer Hayyam-

Cimri kişi, sanki kendisininmiş gibi servetinin üstüne titrer, oysa ondan, başkasına aitmiş gibi çok az yararlanır. –Bion-

Cimri insanı iki şey hariç, hiçbir şey doyuramaz. Bunlardan biri toplamak, diğeri de mezarının toprağıdır. -Şeyh Sadi-

Dünyanın sevgi stoku o kadar fazladır ki şuan açıklasam dünyadaki insanların ne kadar cimri olduğu ortaya çıkacak. –Kolektif-

Bonkör acıların cimri mutluluklarıyla büyüyen yalnızlar için bu şehir çok büyük. -Kahraman Tazeoğlu-

Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. -Nisâ Suresi 37. Ayet-

Kıyamette bir devenin iğne deliğinden geçmesi, cimri bir zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. -Vehb bin Münebbih-

Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar verme salahiyeti zayıflarda olursa, işler bozulur. -Hz. Ebû Bekir-

Şimdi diyelim ki, cimrinin gömdüğü parayı biri gelip çalıyor ve cimri bunu bilmeden yaşıyor. Sorarım size, bu on yıl içinde bu paranın varlığı ve yokluğu arasında ne fark vardır? Ha gömülmüş, ha çalınmış, ikisi de aynı şeydir onun için. -Thomas More-

Gel dese de bakma cimri aşına, bir fırsat arar da kakar başına. -Neyzen Tevfik-

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez. -Konfüçyüs-

Fakir, bazı şeylerden mahrumdur: ama cimri her şeyden.

Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: İdarecilere, sertlik; âlimlere, mal sevdası; zenginlere ise cimrilik. -Molla Cami-

Aşırı cimrilik, kin, gazab ve hasletten sakının. Bunlardan her biri için kendisiyle savaşacağınız işlerin sonunu düşünmek, rezaletten sakınmak, fazilet taleb etmek, ahiretin salahı ve hilimden ayrılmamak türünden silahlar hazırlayın.” Hz. Ali

Bazısının eli verir gönlü vermez, bazısının da gönlü verir eli vermez; her ikisi de cimridir. Cenap Şehabeddin

Bir işi incelemekte aşırı hassasiyet göstermek ayrılığa; eleştiri, düşmanlığa; sabırsızlık, rezilliğe; sırrı ifşa etmek, alçalmaya sebep olur. Cömertlik zekanın cimrilik ise gafletin alametidir. Cafer-i Sâdık

Cimri öyle bir kimsedir ki dünyada fakir gibi yaşar, ahirette zengin gibi hesap verir. Hz. Ali (r.a.)

Cimriler kendilerinin ölmesini isteyen insanlara, servet toplayan kişilerdir. Stanislaw J. Lee

Cimriliği yaratan yoksulluk değil, zenginliktir daha çok. Michel de Montaigne Denemeler

Cimrilik, bütün insan deliliklerinin en gülüncüdür. Montaigne

Esir, bir kişinin; cirri ise fayda umduğu insanların hepsinin esiridir. Jean de La Bruyere

Hangi hastalık, cimrlikten daha büyük olabilir ki. Hz. Muhammed (sav.)

Kibirli ve cimri adamın ne kadar vasıfları olursa olsun, dikkate alınmaya değmez. Confucius

Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. Yalçın Küçük

Mülkiyetin tabanında korku vardır. Korkunun kaldırıldığı bir toplumda cimri de özel mülkiyet de olmaz. Korkak mutlaka cimridir. Özel mülkiyet, biriktirilmiş cimriliktir. Yalçın Küçük

Parasından en az yararlanan, cimrinin kendisidir. La Fontaine

Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi bırakmaz. Montaigne

Zaman o kadar cimri ki; hiçbir saniyesini vermiyor geri. Kahraman Tazeoğlu

CİMRİLİK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE ANLAMLAR

Kar kuytuda, para pintide eğleşir
her şey, saklanabilen yerde ve saklamasını bilenin yanında bulunur

Az tamah çok ziyan getirir
hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar.

Yemeyenin malını yerler (demine hu çekerler) (üstüne bir bardak su içerler)
pintinin yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün yetmediği kişiler, öldükten sonra da mirasçıları bol bol yerler.

Kar kuytuda, para pintide eğleşir. Türk atasözü

Anlamı : Her şey, saklanan yerde ve saklamasını bilenin yanında bulunur.

Cömert ile nekesin harcı birdir. Türk atasözü

Anlamı: Cimri de cömertte aynı şekilde dünyaya gelmişlerdir. sonuçta da aynı şekilde kefene gireceklerdir. O nedenle Nekes (cimri) lik kimseye fayda vermez.

Cimrinin zararı, cömerdin karından fazla olur. Türk Atasözü

Anlamı: Cömert görünüşte zarar eder gibi görünse bile aslında zarar eden kişiler cimrilerdir. Cömert kar eder, cimri zarar eder.

Az tamah çok ziyan getirir. Türk Atasözü

Anlamı: Hırslı ve pinti insan her zaman zararlı çıkar.

Yemeyenin malını yerler. Türk Atasözü

Anlamı: Cimrilerin yemeye kıyamayarak biriktirdiği malı, sağlığında gücünün
yetmediği kişiler, öldükten sonra da mirasçıları afiyetle yerler.

Cimrilikten sakın! Aç gözlü ve yalancı olma! Saçmalama! Her işinde mürüvvetini, insanlığını muhafaza et! İmam-ı Âzam

İnsanların malca en cimrisi, namusca en cömertidir. Yani malına kıymaması, namusunun ayak altı olmasına sebep olur. İbn-i Mu’tez

Cimrinin dostu bulunmaz. Hz.Ali (r.a.)

Eli dar olanın gönlü de dar olur. Hz. Ali (r.a.)

Cimri zengin, cömert yoksuldan daha yoksuldur. Hz. Ali (r.a.)

Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından birşey kaybetmez. Mevlana

Hür kimse, kendisini, tamâhın (cimriliğin) kötüleştirmediği kimsedir. Hz. Tirmizi

Herkesin kalbinde, cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî

Üç zümreye, üç şey çirkin düşer: 1-İdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdası, 3-Zenginlere ise cimrilik. Molla Cami

Üç şeyden uzaklaşan üç şeye ulaşır: Şerden uzaklaşan izzete, Kibirden uzaklaşan saygınlığa, Cimrilikten uzaklaşan da şerefe. Caferi Sadık

Cömertlik zekanın cimrilik ise gafleti alametidir. Caferi Sadık

Cimrilikle zenginlik olsaydı, cömertler açlıktan ölürdü. Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Nekeslikten kimse bezirgân olmaz. Karacaoğlan

Sana ideyim bulh ne idüğün, kendisi sakınır kendi yidüğün. Yunus Emre

Zenginlik insanı cimriliğe mahkum etmez. Cimrilik insanın kişisel tercihidir. Muhammed BOZDAĞ

Cimri malı götürür, kendini bitirir. Eyyüp Sabri OSMANOĞLU