Atatürk'ün Söylediği Özlü Sözler Atatürk Mesajları

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.Ben, ancak daha iyisini yapabildiğim şeyi tahrip edebilirim; yapamayacağım şeyi de tahrip edemem.Atatürkün Kısa Sözleri 1
* Bilim, gerçeği bilmektir.Atatürkün Kısa Sözleri 2
* Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.Atatürkün Kısa Sözleri 3
* Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.Atatürkün Kısa Sözleri 4
* Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.Atatürkün Kısa Sözleri 5
* Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.Atatürkün Kısa Sözleri 6
* Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.Atatürkün Kısa Sözleri 7
* Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.Atatürkün Kısa Sözleri 8
* Cumhuriyet fazilettir.Atatürkün Kısa Sözleri 9
* Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.Atatürkün Kısa Sözleri 10
* Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.Atatürkün Kısa Sözleri 11
* Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.Atatürkün Kısa Sözleri 12
* Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.Atatürkün Kısa Sözleri 13
* Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.Atatürkün Kısa Sözleri 14
* Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.Atatürkün Kısa Sözleri 15
* Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.Atatürkün Kısa Sözleri 16
* Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.Atatürkün Kısa Sözleri 17
* Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.Atatürkün Kısa Sözleri 18
* Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.Atatürkün Kısa Sözleri 19
* Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.Atatürkün Kısa Sözleri 20
* Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.Atatürkün Kısa Sözleri 21
* Dünyanın her tarafından öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.Atatürkün Kısa Sözleri 22
* Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.Atatürkün Kısa Sözleri 23
* Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.Atatürkün Kısa Sözleri 24
* Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.Atatürkün Kısa Sözleri 25
* Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.Atatürkün Kısa Sözleri 26
* Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.*Ne mutlu “Türküm” diyene.
*Geldikleri gibi giderler.
*Egemenlik verilmez, alınır.
*Yurtta sulh, cihanda sulh.
*Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür.
*Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
*Sizlere saldırmanızı değil, ölmenizi emrediyorum.
*Türk milleti ve Cumhuriyeti ayrılmaz bir bütündür.
*Yurt toprağı, sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.
*Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini
bilmiştir.
*Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve
yaşamayacaktır.
*Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem
olurlar.
*Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep
olmuştur.
*Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O, esaret ve aşağılığı kabul
etmez.
*Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü
öğretemedim.
*Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar
göstermiştir.
*Ordu, Türk Ordusu… Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla
kabartan şanlı ad…
*Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde
kuvvet bulacaktır.
*Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz
kalmadıkça harp bir cinayettir.
*Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk
vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.
*Türk ordusu; dünyanın hiç bir ordusunda seninkinden daha temiz, daha
sağlam bir askere rast gelinmemiştir.
*Sizin gibi kumandanları, subayları ve erleri olan bir millet için yad
elleri altında köle olmak mümkün değildir.
*Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
*Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra,
kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam
edeceğiz.
*Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu
olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür
olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.
*Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hararet
ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu adeta gözlerimle görüyordum.
*Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve
yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla
arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
*Ordumuz; Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için
sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların, yenilmesi imkansız
teminatıdır.
*Vatan mutlaka selamet bulacak, millet mutlaka mutlu olacaktır. Çünkü kendi
selametini, kendi saadetini memleketin ve milletin saadeti ve selameti için
feda edebilen vatan evlatları çoktur.
*Bütün bu muvaffakiyet yalnız benim eserim değildir ve olamaz. Bütün
muvaffakiyet, bütün milletin azim ve imanıyla çalışmasını birleştirmesi
neticesidir. Kahraman milletimizin ve seçkin ordumuzun kazandığı başarı ve
zaferlerdir.
*Böyle evlatlara ve böyle evlatlardan mürekkep ordulara malik bir millet
elbette hakkını ve bağımsızlığını bütün manası ile muhafaza etmeğe muvaffak
olacaktır. Böyle bir milleti bağımsızlığından mahrum etmeğe kalkışmak hayal
ile vakit geçirmektir.
*Memleketin ellide biri değil, her tarafı tahrip edilse, her tarafı ateşler
içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan
savunma ile meşgul olacağız.
*Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir
milletiz.Türk vatanı bir bütündür, parçalanamaz. Ordumuz, Türk birliğinin,
Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir
ifadesidir.
*Ben, 1919 senesi Mayıs içinde Samsun’a çıktığım gün elimde, maddi hiçbir
kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milleti’nin asaletinden doğan ve benim
vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu milli
kuvvete, bu Türk Milleti’ne güvenerek işe başladım.
*Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta
olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin,
fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil,
istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti bir kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak
sizsiniz.
*Düşmanın mükemmel ve kuvvetli ordularını mağlup etmek için kendimizde
bulduğumuz kuvvet ve kudret, davamızın meşruluğundandır. Gerçekten, biz milli hududumuz dahilinde hür ve müstakil yaşamaktan başka bir şey istemiyoruz. Biz Avrupa’nın diğer milletlerinden esirgenmeyen, haklarımıza tecavüz edilmemesini istiyoruz.
*Memleketimizi hiçbir hak ve adalete dayanmayarak çiğnemek ve çiğnetmek teşebbüsü, muzaffer ordumuzun fedakarane ve cansiperane gayretiyle layık olduğu başarısızlığa uğratılmış ve milletimiz, tarihin nadir kaydettiği bir zafer kazanarak sevgili yurdumuzu kurtarmıştır.
*Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklalden mahrum bir millet,
medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık
sayılamaz. Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir,
taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş
müesseseler her tarafta yıkılmaya
mahkumdurlar.

atatürkün güzel sözleri
atatürkle ilgili güzel sözler
atatürk sözleri mesajları
atatürk’ün söylediği sözler
atatürkün özlü sözleri
resimli atatürk sözleri
atatürkün söylediği sözler ve anlamları
atatürkün söylediği sözler ve nerede söylediği


Tags:

Hakkında Bilgi Rüya Tabiri Yemek Tarifleri