Anahtar adam – R.s.apuhan

Söylenecek Sözler
Her kapıyı açmanın kestirme yoIu habire anahtar aramak değiI, anahtar adam oIabiImektir. 
 R.s.apuhan


Tags: