Ahlak İle İlgili Söylenmiş En Anlamlı Özlü Sözler

Ahlak insan yaşamının içinde yer alır. Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireyleri birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen davranış kurallarının toplamıdır(Aşan, 2014: 107) . Bir insanın yaradılışı gereği gerçekleştirdiği davranışı dile getiren Arapça hulk sözcüğünün çoğulu olan ahlak terimi, huy, seciye, mizaç anlamlarını çoğul olarak kapsar. Dilimizde kişisel ahlak olarak aktöre, toplumsal ahlak olarak töre ve bilim olarak törebilim terimleriyle karşılanmıştır. Dilimizde kişisel ahlak olarak aktöre, toplumsal ahlak olarak töre ve bilim olarak <ı>törebilim terimleriyle karşılanmıştır. Bu bakımdan bilim ve felsefe olarak törebilim terimi Fransızcadaki éthique ve morale terimlerinin her ikisini de karşılar. Ethique karşılığı olarak kuramsal törebilim (Os. Nazari Ahlak, Fr. Morale théorique), morale karşılığı olarak kılgın törebilim (Os. Ameli ahlak, Fr. Morale pratique) deyimleri de kullanılmıştır. Morale karşılığı olarak ahlak ve éthique karşılığı olarak ahlak felsefesi ya da Türkçe yazımıyla etik diyenler de vardır.

Ahlak, iyi bir yaşamın temelini teşkil eden inançlar bütünü olarak da görülebilir. İnsanlık tarihinin büyük bir kısmında, dinler ideal bir yaşama dair görüş ve düzenlemeler getirmiştir, bu nedenle ahlak, çoğunlukla dini emir ve prensipler ile karıştırılmıştır. Seküler ortam ve durumlarda, ahlak hayat tarzı seçimi gibi şeylerle ilgili olarak sunulabilir. Zira bu daha çok, bireysel anlamda iyi bir hayat fikrini temsil eder ki bireyler genellikle bulundukları toplumda benzer zihin yapısı ve görüşlere sahip olan insanların inanç ve değer sistemlerine uygun bir yol seçmektedirler.

Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan

Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy

Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan

Allah’ım, senden sabır, afiyet ve güzel ahlak isterim. Hadis-i Şerif

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz.Ali r.a.

Ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.Hadis-i Şerif

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Güneşin, buz eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir. Hadis-i Şerif

Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas

İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır. Hadis-i Şerif

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero

Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da ameli bozar. Hadis-i Şerif

Siz, mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz, onları güler yüz ve güzel ahlak ile memnun etmeye çalışın. Hadis-i Şerif

Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olandır. Hadis-i Şerif

Ahlak Sözleri Ahlak İle İlgili Sözler Ahlaklı Sözler Güzel Ahlak Sözleri

”Güzel ahlak dostluğu sağlamlaştırır.”

”Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir.”

”Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.”

Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür.

Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur.

İnsanların en hayırlısı, ahlakı güzel olanıdır.

Güzel ahlak, dostluğu sağlamlaştırır.

İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır.

Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır.

İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol.

Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir.

Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.

Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir.

İnsanlara verilen şeylerden en hayırlısı, güzel ahlaktır.

Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.

Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar.

Güneşin buzu eritmesi gibi, güzel ahlak da günahları eritir.

Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.

Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.

Madem ki, akıl babandır beden de anan, oğulsan babanın yüzüne bak.

Yeryüzü ile dağda aşk olsaydı, gönüllerinde bir ot bile bitmezdi.

Kuş, kafeste kaldıkça başkasının buyruğu altındadır. Kafes kırıldı da kuş uçtu mu, nerede ona geçecek buyruklar?

Bal çanağının ağzı kapalı. Sen ise, üstünü, yanını yalayıp duruyorsun. Çanağı yere çal,

İnsana bütün korku içinden gelir fakat insanın aklı daima dışarıdadır.

Ahlak Sözleri Ahlak İle İlgili Sözler Ahlaklı Sözler Güzel Ahlak Sözleri
Dil, anlamlara bir oluktur adeta, fakat nereden sığacak oluğa deniz?

O kadar çok koşmayın, o kadar yorulmayın, şu yerin altında çırak ne olmuşsa usta da o olmuştur.

Bir lağımın pis kokusunu koklamak, ruhu kokuşmuş zenginlerle sohbetten yüz misli iyidir.

Sen, yeni bir çocuk doğurmadıkça, kan tatlı süt haline gelmez.

Hırsızlara, kötülere, alçaklara acımak, zayıfları kırıp geçirmektir.

Aşk, davaya benzer. Cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki.

Tohum yerde gizlenir de, o gizlenmesi bağın, bahçenin yeşermesine sebep olur.

Yazı yazılırken eli görmeyen kişi, yazı kalemin oynamasıyla yazılıyor sanır.

Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler. İMAM-I GAZALİ

Güzel ahlak sahibi kıskanç olmamalıdır. Elindeki ile yetinmeyi bilip her daim şükretmelidir.

Güzel ahlak, en hayırlı dosttur. Hz. Ömer ra.

Gerçek yetim, anadan- babadan yoksun olan değil, akıldan ve ahlaktan yoksun olandır. Hz.Ali ra.

Ahlak cennetin yolunu açar. Sema

Akıl tamamlanınca kötü söz azalır. Hz. ALİ ra.

Ebû Hafs hazretlerine; “Güzel ahlâk sâhibi olmak nasıl olur?” diye soruldu. Bunun üzerine; “Evliyânın haklarına riâyet etmek, dostlar ile iyi geçinmek, küçüklere nasîhat vermek, dünyâ için kimseye düşmanlık etmemek, başkalarını kendi nefsine tercih etmek, dünyâ malı yığmaktan kaçınmak, kendi yollarında olmayanla sohbeti terk etmek, din ve dünyâ işinde yardımlaşmak.” buyurdu. Ebû Hafs Hz.leri

Herkes yüce Yaradan’a yakınlığı ve ahlakı ölçüsünde üstündür. Hiçbir ırk veya tür, doğası nedeniyle yüksek veya alçak değildir. Doğuştan getirdiğimiz özelliklerimizle değil, çabalarımızla, kişiliğimizle ve ürettiklerimizle yükseliriz. Öyleyse ilahi ahlakın içeriğini öğrenmeli ve hayatımızı o zirveye ulaşmak uğrunda kullanmalıyız. Muhammed Bozdağ

Ahlaklı olmayanı allah buğz eder. (buğz=sevmez) Kaplan

Din ahlaktır, ahlak kadar önemli hic bir şey yoktur. Hüseyin İvdil

Ahlak cennetin bir kapısıdır. Yeşim Uğurlu

Güzel ahlak inanın sevgiden daha önemlidir. Yağmur

İnsan ve insan hayatını en onemli iki seyi; ahlak ve dindir.İbo

Din ve ahlak, aslında ikisi de vasıfları bakımından bir bütününm tamamlayıcısı olan iki parçadır. Heinrich Heine

Kanun insanı hizaya getirir, ahlak da öyle.

Güzel ahlak ile ilgili sözler devam ediyor…
Eğer ahlaklıysan cennette yolun vardır. Çağatay Kılıçarslan

Kötü ahlak, yoksulluk getirir. Caferi Sadık

İnsan sanılandan çok daha ahlaklıdır ve hayal edilemeyecek derecede ahlaksızdır. Sigmund Freud

Üç şey, kişinin kerem sahibi olduğunu gösterir: Güzel ahlak, öfkeyi yenmek, haramlara bakmaktan kaçınmak. Caferi Sadık

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. El Kindi

Dikkat edin ! İnsan vücudunda bir lokmacık et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün beden iyi olur; o bozulursa bütün beden bozulur:İŞTE O, KALPTİR. Rasülullah (sav) Efendimiz

Kendi Ahlakını Düşmanından Dinle; Dostun Gözünde Her Yaptığın İyidir. Sadi Şirazi Güzel ahlak ile ilgili sözler

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carrel

Bir insanın ahlakı o insanın zenginliğidir. Emincan Karpi

Binanın temeli her zaman güzeldir, güzel ahlak çok güzeldir. Derya

Güzel ahlak dünya hayatını cennet eder. Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Güzel ahlak kaynak, ağız ise onun gözesidir. Eyyüb Sabri Osmanoğlu

Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz. Napoleon

Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Montaigne

Binanın temeli güzel ahlaktır. Rajph Waldo Emerson

Ahlaklı insan iyidir. Hoca

Ahlakın iyisi güzeldir. Tolstoy

İnsanlığın şerefi aklıyla, asaleti diniyle; şahsiyeti ahlakıyladır. Hz. Ömer ra.

Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

Bugün müslümanların halinin izahını arayan, Kur’an’ın emrettiği ahlak ile müslümanların yaşadığı ahlak arasındaki uçuruma baksın. Dr. Muhammed Bozdağ

Güzel ahlak ile ilgili sözler devam ediyor…
Ahlak insanın özüdür. Nebiha

Güzel ahlak; yüzdeki kırışıklıklar gibidir. Yaşlandıkça belirginleşir ! ani 55

Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir. Katip Çelebi

İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü bir yaratıktır. Giambattista Vico

Üstü başı temiz fakat ahlakı kirli olan kişinin cehennem kapısını açmak için anahtara ihtiyacı yoktur. Sadi

İnsanları Cennete sokan Allah korkusu ve güzel ahlaktır. Hakim

İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz. Niccolo Machiavelli

Güzel ahlak; cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. Hasan-ı Basri

Güzel ahlâkın en aşağı derecesi; eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zâlime merhamet etmek, onun affedilmesini dilemek ve ona şefkatle muamele etmektir. Sehl-i Tüsteri (ks)

Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler. Çiçero

Ahlak da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz, ancak yaşanır. Ernest Renan

Ahlak kanunlarını çiğnemeye hiç gelmez, hemen öçlerini alırlar. Tolstoy

Ahlak olmayan yerde kanun bir şey yapamaz. Napolyon

Ahlakın çoğaldığı yerde devletin masrafı azalır. Corci Zeydan

Asıl yetimler anadan babadan değil ilim ve ahlaktan yoksun olanlardır. Hz.Ali (R.A.)

Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüdüğü nisbette acısını hisseder. Bernard Shaw

Din ve ahlak duygularının zayıflaması, zekanın zayıflaması kadar tehlikelidir. Alexis Carel

Güzel ahlak ile ilgili sözler devam ediyor…
Ahlak cemiyetin temelidir. De Chateaaubriand

Her binanın bir temeli var. İslam binasının temeli de güzel ahlaktır. Abdullah bin Abbas

Güzel ahlâk, suyun kiri yok ettiği gibi kusuru yok eder. Hz.Ali (r.a)

En güzel ahlak tevazu, yumuşaklık ve tatlı dilde bulunur. Hz.Ali (r.a.)

Kendi ahlakını düşmanından dinle; dostun gözünde her yaptığın iyidir. Sadi

İşte tahmin ederim ki, nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlaksız insanlara derler: “Hased etme! Hırs gösterme! Adavet etme! İnad etme! Dünyayı sevme!” Yani, fıtratını değiştir gibi zahiren onlarca malayutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki: “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecralarını değiştiriniz.” Hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur. Bediüzzaman

Bir insanda güzel bir huy varsa o huya benzer başka huylarını da bekleyin. Hz. Ali (r.a.)

Ahlak esasen toplumu çöküntüden kurtaracak ve toplumun muhafazasını sağlayacak bir araçtır. Friedrich Nietzsche

Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün. Epictetus

Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler. Joseph Addison

Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır. Ralph Waldo Emerson

Güzel ahlak ile ilgili sözler devam ediyor…
Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın faaliyetlerini yürütmesidir. Jeremy Bentham

Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır. John S. Mill

Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır. Durant Drake

Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir. Katip Çelebi

Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyihissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir. Ernest Hemingway

Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olandır. hadis-i şerif

Ahlak cemiyetin temelidir. De cehateaaubriand

Bir kişi Resulullah s.a.v’ e güzel ahlakı sordu. Allah Resulü s.a.v cevap olarak:

‘Sen bağışlanma yolunu tut! İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.’ (Araf/199) ayetini okudu. Sonra;

‘Güzel ahlak, senden sıla-i rahmi kesen akrabana sıla-i rahim yapmak, seni mahrum edene vermek ve sana zulmedeni affetmendir.’

Enes r.a. dedi ki, Resulullah şöyle buyurdu:

‘Muhakkak ki güzel ahlak, güneşin buzu eritmesi gibi, hatayı (günahı) eritir.’ (Heraiti)

Başka bir hadiste:

‘Kötü ahlak, sirkenin balı bozduğu gibi, salih amelleri bozar. (ibn-i Hibban, Beyhaki)

Ömer ibnu’l Hattab şöyle dedi:

‘İnsanlarla olan ilişkilerinizde güzel ahlaka sarılın. Fakat amellerinizle onlara muhalefet edin.’

Ali b. Ebi Talib şöyle dedi:

‘Ahlakı güzel olanın, seveni çok olur.’

Ali b.Ebi Talib yine şöyle demiştir:
‘Güzel ahlak üç haslettir: Haramlardan sakınmak, helalı aramak, çoluk çocuğuna kısmadan normal nafakasını vermektir.’

Fudayl b. İyad şöyle dedi:

‘Güzel ahlaklı facir bir kimsenin benimle arkadaşlık yapması, bence kötü ahlaklı bir abidin arkadaşlığından daha sevimlidir.’

Ketani şöyle demiştir:

‘Tasavvuf ahlak demektir. Binaenaleyh ahlaken senden ileride bulunan bir kimse, tasavvufta da senden ileridir.’

Ata şöyle demiştir:

‘Yücelen bir kimse, ancak güzel ahlakla yücelmiştir.’

Hasan’ı Basri şöyle demiştir:

‘Güzel ahlak, güler yüzlülük, cömertlik ve ezmemek demektir.’

El-Vasıti şöyle demiştir:

‘Güzel ahlak, hiç kimse ile kişinin çekişmemesi ve hiç kimseyi çekiştirmemesidir.’

El-Vasıti yine şöyle demiştir:

‘Güzel ahlak, genişlik ve darlıkta halkı razı etmeye çalışmaktır.’

Ebu Osman el-Mağribi şöyle demiştir:

‘Güzel ahlak, Allah’tan razı olmaktır. Yani her sahada O’nun hükmüne razı olmaktır.’

Sehl et-Tüsteri şöyle demiştir:
‘Güzel ahlakın en eksik derecesi meşakkatlere göğüs germek, karşılık beklememek, zalime rahmet etmek, onun için af dilemek ve bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır.’

Sehl et-Tüsteri yine şöyle demiştir:

‘Güzel ahlak, rızık konusunda kaygılanmamak ve Allah’a güvenmektir. Allah’a itaat edip kendisiyle Allah arasında ve insanlarla olan münasebetlerindeki bütün emirlerde Allah’a isyan etmemektir.’

Ebu Said el-Harraz şöyle demiştir:

‘Güzel ahlak, senin Allah’tan başka bir maksadının olmamasıdır.’

“Ahlak, dünyanın farklı yerlerinde; birbirlerinden haberi olmayan insanların sahip oldukları tek soylu gelenektir.”
Ozan Deniz Sarıtop

“Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir.”
Ernest Hemingway

“Eğer iyi olmayı istiyorsan, önce kötü olduğunu düşün.”
Epictetus

“İnsan tabiatını kaşıkla atsa bile geri gelir.”
(Naturam expelles furca, tamen usque recurret.)
Horace

“İnsanın doğası hem iyi, hem kötüdür.”
Yand Hsiung

“Bütün herşeyin orijini doğadan gelir ve tekrar doğaya döner.:”
Chuang Tzu

“İnsanların doğasında varolan en önemli özelliklerin başında insanın ham olması gelir. İnsan, doğası itibariyle daha sonra katı, sonra nazik, yumuşak ve nihayet kötü bir yaratıktır.”
Giambattista Vico

“İyi ve kötü, insanın doğal duygu ve davranışlarıdır.”
David Hume

“İnsanın doğası kötüdür.”
Hsun Tzu

“İnsanlar doğası itibariyle kötü oldukları için iyi olmayı isterler.”
Hsun Tzu

“İnsan doğası itibariyle kötü bir yaratıktır.”
(Vitiis nemo sine nascitur.)
Horat

“İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç, doğruluk ve akıl.”
Han Yu

“İyi ve kötü, doğal ve ahlaki, insanın duygularına uygundur.”
David Hume

“İnsan ne olduğunu anlamadan insan oldu.”
(Homo non intelligendo fit omnia.)
Gianbattista Vico

“İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güvensizlik ve şöhret.”
Thomas Hobbes

“Kendini sevme ve kendini koruma insanoğlunda hakim olan karakterlerdir.”
John Wise

“İnsanın doğası iyidir.”
Mencius

“Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi parlayan
cennet ve içimdeki ahlak yasası.”
Immanuel Kant

“Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden koruma yollarını gösterir.”
Katip Çelebi

“Milyonla çalan mesned-i izzetteserefraz
Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir.”
Ziya Paşa

“Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.”
Kur’an, A’raf Suresi:31

“Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler.”
Hz.Muhammed

“Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir.”
William Shakespeare

“En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ahlak ve yaşamanın temelidir.”
Jeremy Bentham

“Hiçbir şey erdemden daha güzel değildir.”
Mingjiao

“Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir
mi?”
John F. Dillon

“Ahlak statik değildir. İnsan tecrübesi ile gelişen dinamik bir araçtır.”
Durant Drake

“Ahlaki duygular doğuştan değil, sonradan kazanılır.”
John S. Mill

“Ahlak genel olarak mümkün olan en yüksek mutluluğa ulaşmak için insanın faaliyetlerini yürütmesidir.”
Jeremy Bentham

“İyi insanlar erdemi sevdikleri için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler. Kötü insanlar cezalandırılmaktan korktukları için kötü şeyler yapmaktan nefret ederler.”
Horace

“Şeref kaybedilirse geriye ne kalır?
Publius Syrus

“Şerefim yaşamımdan daha değerlidir.”
Miguel de Cervantes

“Erdem bir halkın mutluluğudur.”
Joseph Lathrop

“Dürüst bir insan arıyorum.”
Sinop’lu Diojen

“İnsanlar arasında doğal bir aristokrasi vardır. Bunun temeli erdem ve yetenektir.”
Thomas Jefferson

“İnsanın kendisini ıslah etmesi erdemle, başkalarını ıslah etmesi ise bilgi ile olur. Erdem ve bilgi, hsing (doğa)‘in iki ahlaki özelliğidir ve insanı Tao (Doğru Yol)’ya ulaştırır.”
Konfüçyüs

“Erdem ve kabiliyet yönünden üstün olan kimselerin arkasından gitmek ve onlara uymak doğrudur.”
Aristo

“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.”
Konfüçyüs

“Otoritesi tüm insanlarca kabul edilebilecek olan bir doğal asilliğe (natural nobility) ihtiyacımız bulunmaktadır.”
Wilhelm Röpke

“Zenginlik ve güç kör talihin sana verdiği hediyelerdir. Oysa iyi insanlık kişinin kendi erdemlerinin sonucudur.”
Heloise

“Her politik anayasanın amacı ilk önce, bilgi ve erdeme sahip yöneticileri yönetime getirmek olmalıdır. İkinci olarak, yöneticileri kamu güveni içerisinde tutabilmek için en etkili önlemleri almaktır.”
James Madison

“Nehirlerde ve devlet yönetiminde hafif olan şeyler üstte yüzer.”
Benjamin Franklin

“Genel Kural: Kendi özel çıkarlarını en iyi bir şekilde değerlendirebilecekleri için bireyleri mümkün olduğu ölçüde kendilerini incitebilecekleri alan dışında davranışlarında tamamen serbest bırak. Bireyler yanılırlarsa ve hatalarını anlarlarsa bir daha aynı şeyi yapmayacaklardır. Bireyler başkalarını incitmedikleri takdirde yasanın gücünü kullanma. Bir kişinin herkesin güvenliğini bozması sözkonusu olduğunda hukuk gereklidir ve cezanın tatbiki yararlıdır.”
Jeremy Bentham

“Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran.”
Domingo de Banez

“Evrensel kural olacak şekilde davranış ve eylemlerde bulunan birisi ahlaklıdır.”
Ralph Waldo Emerson

“Evrensel amaçlar doğrultusunda olan bir irade ahlakidır. Özel bir amaç için eylemde bulunma gayri-ahlakidir.”
Ralph Waldo Emerson

“Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.”
Konfüçyüs

“İçinden dilediğin gibi, dışından herkes gibi davran.”
Cremonini

“Dünyanın bütün medeni milletleri temel ahlak ilkeleri üzerinde anlaşabilirler.”
Josph Addison

“Ahlak temelden bir krizle karşı karşıyadır. Bu krize karşı sadece sözleşmecilik makul çözümler öneriyor.”
David Gauthier

“Kime göre iyi? (Cui bono?)
Latin Atasözü

“Pek çok din vardır; fakat sadece bir tek ahlak vardır.”
John Ruskin

“En büyük sayıda insana en büyük mutluluğu veren eylem en iyidir.” Francis
Hutcheson

“İyi iki anlama gelir: Birisi mutlak iyidir. Diğeri ise birisi için iyi olandır.”
Aristo

“Zevkin kendisi iyidir, tek iyidir.. acı kötüdür. İyi ve kötünün başka bir anlamı yoktur.”
Jeremy Bentham

“Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır.”
John Locke

“Sadece tek bir kategorik zorunluluk vardır ve o da şudur: Yalnızca evrensel bir yasa olmasını isteyebileceğiniz bir maxime (kurala) göre hareket edin.”
Immanuel Kant

“Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstehak olabileceğimizi gösteren bir doktrindir.”
Immanuel Kant

“Yasa insanların kalplerinde yazılıdır.”
St.Augustine

“İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir. Yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz.”
Niccolo Machiavelli

“Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur.”
Blaise Pascal

“Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.”
Sokrates

“Bir toplum ahlak ve hukuk içinde olmadığı zaman, vatandaşlar kendilerini bir çıkmaz içinde bulurlar. İnsanlar ya ahlaki değer yargılarını veya hukuka olan saygılarını yitirirler.”
Frederic Bastiat

“Herkes ahlaklı olmayınca, hiç kimse tümüyle ahlaklı olamaz.”
Herbert Spencer

“İnsan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır.”
Adam Ferguson

“En fazla sayıda insanın en büyük mutluluğa ulaşmasının yolu ahlak ve yasadır.”
Jeremy Bentham

“Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.”
Goethe

“Üstat dedi ki; İradeni gerçek prensipler için kullan. Erdemli olan şeyleri kazanmaya çalış. Kendini iyiliğe ver. Eğlencelerin sanat için olsun.”
Konfüçyüs

“Kısa ve kestirme yoldan ticaret yaparak para kazanmak fazla sürmez, fakat ilkeler asırlar sürer.”
Henry Ward Boecher

“İlkelerle yüksel ve doğru olanı yap.”
Walter Heller

“Özel ticaretin özünde bir parça sahtekarlık mutlaka vardır. Bir köylü bir at satın aldığı zaman onu her fırsatta kötüler. Aynı atı bir yıl sonra satacağı zamansa, daha genç, daha iyi ve daha güçlü durumda olacaktır… Bir insanın kendi malı daima en iyisidir –başkasınınki en kötüsü. Bir insanın rakiplerini kötülemesi ticaretin vazgeçilmez bir
öğesidir.”
Wilhelm Reich

“Ben onlardan daha bilginim, çünkü onlar hiçbir şey bilmedikleri halde bildiklerini
sanıyorlar, ben ise bilmiyorum ama, bildiğimi de sanmıyorum, demek ki ben onlardan
daha bilgiliyim, çünkü bilmediklerimi bildiğimi sanmıyorum.”
Sokrates

“İnsanoğullarının yönetimi sanatı üzerinde düşünen herkes, devletlerin geleceğinin gençlerinin eğitimine bağlı olduğu konusunda ikna olmuşlardır.”
Aristo

“İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. İnsanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar, hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır.”
Konfüçyüs

“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın.”
Kuran-ı Kerim, Isra:35; Şuara:181-182.

“Doğru terazi ile terazi küfeleri RABBİNDİR.”
Tevrat, Sülaymanın Meselleri, 16:11

“Gazeteler tiranlarla mücadele ederler, sonra da kendi tiranlıklarını kurarlar.”
James Fenimore Cooper

“Politika ve ahlakı farklı ele alanlar, her ikisini de asla anlayamazlar.”
Jean-Jacques Rousseau

“Basını, radyoyu ve ekranı yönetenler devleti yönetir.”
Learned Hand

“Hiç kimseye kötülük etmedim.
Yakınlarımı bahtsızlığa sürüklemedim.
Gerçek evinde alçaklık etmedim.
Kimseyi gücünün dışında çalıştırmadım.
Benim yüzümden kimse korku duymadı,
yoksulluk ve acı çekmedi, bahtsız olmadı. Tanrıların kötü gördükleri şeyleri hiç bir
zaman yapmadım.
Kölelere kötü muamele etmedim ve ettirmedim. Kimseyi aç bırakmadım.
Kimseye göz yaşı döktürmedim.
Kimseyi öldürmedim ve kimsenin
kahpece öldürülmesini emretmedim.
Kimseye yalan söylemedim. Hiç bir utandırıcı davranışta bulunmadım.
Zina etmedim. Yiyecekleri pahalı ve eksik satmadım. Terazinin dirhemi üzerine hiç bir
zaman elimi bastırmadım. Teraziyle tartarken hiç bir zaman hile yapmadım.
Süt çocuklarının ağızlarından sütü uzaklaştırmadım. Hayvanları çalmadım.
Tanrının kuşlarını avlamadım.
Ölmüş balığı tutmadım. Hiç bir arkın suyunu başka yöne çevirmedim.
Ben temizim, temizim, temizim…”
Ölüler Kitabı

“Politikacılar her yerde aynıdır. Nehirin dahi olmadığı yere köprü kurma vaadinde bulunurlar.”
Nikita Kruşçev

“Politikacılara fazla güvenmeyin… onları zaptetmenin tek yolu anayasaya zincirlemektir.”
Thomas Jefferson

“Politikacıların içerisindeki halk ruhu, hırsızların ve sokak serserilerinin sahip olduğu
halk ruhundan fazla değildir. Politikacıların amacı, her zaman kendi özel avantajlarını
artırmak ve bunun için ellerindeki çok büyük güçleri kullanmaktır.”
H.L.Mencken

“Politikacılar halkın çıkarlarından farklı çıkarlara sahip olan insanlar topluluğudur.”
Abraham Lincoln

“Bir adam politikacı olur olmaz onun dalavere yapması için her şey hazırlanmıştır. Politikacı derisini değiştiren bir yılana benzer. O halkın temsilcisi olmadan önce siyasal güce karşı koymaya daima hazır birisiydi. Şimdi ise güç kendi eline geçince bütün sorunları kendi çıkarı doğrultusunda görür ve değerlendirir.”
Alain

“Politikacı gelecek seçimleri, devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür.”
James Freeman Clarke

“Politika yozlaşmalardan başka bir şey değildir.”
Jonathan Swift

“Popüler bir politikacıdaki tüm karakterlere sahipsin; berbat bir ses, kötü ahlak ve
kaba davranış.”
Aristophanes

“Çıkarcı politikacılar ülkelerinin güvenliğinden çok koltuklarının güvenliğini
düşünürler.”
Thomas Macaulay

“Kanunların çok olduğu yerde devlet daha yozlaşır.”
Tacitus

“Politika yozlaşmadan başka bir şey değildir.”
Jonathan Swift

“Yolsuzluk fahişelikten daha kötüdür. Fahişelik bir tek bireyin ahlakının bozulmasıdır, oysa yolsuzluk tüm toplumun ahlakını tehlikeye düşürür.”
Karl Kraus

“Açıklık politikayı temizleyecek unsurlardan birisidir. Hiçbir şey açıklık kadar politikadaki kötü uygulamaları kontrol edemez. Evinin çevresindeki duvarın etrafına bir delik açmaya çalışan bir İrlandalı’ya ne yaptığı sorulduğunda İrlanda’lı şöyle cevap vermiş: Bodrum’daki karanlığın dışarı çıkması için uğraşıyorum… Galiba, bizim şimdi yapmamız gereken de budur.”
Woodrow Wilson

“Bütün kediler kül rengine dönüşeceğinden, politikacılar bütün ışıkları söndürmek isterler.”
Jose Ortaga y Gosset

“Siyasetin ıslah edilmesi için güç ve yetkilerini “kamu çıkarı” doğrultusunda kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi ve bunların yönetime getirilmesi şeklinde bir öneri söz konusu değildir. Bir oyun, kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek suretiyle ulaşılabilir.”
James M.Buchanan

“Politik kurallar hakkında düşünmeli ve kuralları yeniden düzenlemeliyiz. … İyi oyunlar, iyi oyunculardan ziyade iyi kurallara bağlıdır. En başta kuralların nedenini anlarsak, o takdirde kimin iyi oyuncu olduğu ya da iyi oyuncu olmadığını tespit etmekten daha önemli olan kurallar bütünü üzerinde anlaşmak daima daha kolay olur.”
James M. Buchanan

“Hiçbir hediye alma; hediye seni körletir ve doğruyu görmeni engeller.”
Lord God

“Politika “yılanlar gibi akıllı ol” der; ahlak ise “yılanlar gibi akıllı kumrular gibi zararsız
ol” der.”
Immanuel Kant

“Yozlaşma müdahaleciliğin doğal bir etkisi ve sonucudur.”
Ludwig von Mises

“Savaş alanında korkaklık gösteren bir generali kurşunla öldürürsünüz. Halkın ahlakını bozan politikacılar için ne ceza önerirsiniz?”
Lord Acton

“Bir çok insan alturizmin, kibarlık, yardımseverlik, ve başkalarının haklarına saygı duymak anlamına geldiğine inanır. Aslında alturizm bunlardan tamamen farklı bir anlama sahiptir. İnsanın kendini başkalarına feda etmesi demektir. Alturizm, insanı bir kurbanlık hayvan durumuna düşürür.”
Ayn Rand

“Hiç kimsenin kendisini başkaları için feda etmesi gerekmez. Aynı şekilde hiç kimse başkalarını kendi için feda etmemelidir.”
John Hospers

“Kollektivizm egoizme karşı değildir… Kollektif ya da grup egoizmi(örneğin sınıf egoizmi), kollektivizmde oldukça yaygın bir durumdur… ve bu açıkça göstermektedir ki kollektivizm bencilliğe karşı değildir. Buna karşın, anti-kollektivist birisi, örneğin bireyciliği savunan birisi aynı zamanda alturist olabilir; diğer bireylere yardım etmek için fedakarlık yapabilir.”
Karl Popper

“Kendisini insanların çobanı olarak gören yardımsever despot (Devlet) daha fazla koyunun kendisine itaat etmesini ister.”
Eric Hoffer

“Toplum, üyelerinin yararı için mevcuttur; toplumun üyeleri toplumun yararı için mevcut değildir.”
Herbert Spencer

“Bencilliğimizi sınırlamak ve yardımsever davranışlarda bulunmamız insanın doğasının mükemmeliyete erişmesine yardımcı olur; ve bu insanlar arasında duyguların harmonizasyonunu sağlar.”
Adam Smith

“Ne kadar çok yardım edilirse, insanlar kendileri için o kadar az çalışırlar; ve ne kadar az çalışırlarsa, fakirlik o kadar artar.”
Leo Tolstoy

“İnsan doğal olarak yardımseverliğe eğilimlidir.”
Marcus Aurelius

“Çalışma ahlakının geliştiği toplumun refah düzeyi; bu ahlakın zayıf ya da mevcut olmadığı toplumlara kıyasla daha yüksek olacaktır.”
James M. Buchanan

“Çalışmayanın yemeye hakkı yoktur.”
II Thessalonians

“Aylaklık ruhun düşmanıdır.”
St.Benedict of Nursia

“Yaşadığın yerde yararlı ol.”
George Herbert

“Aylaklık kötülüklerin anasıdır.”
John Lydgate

“Hiç erişemeyecekmişsin, ya da yitirecekmişsin gibi çalış.”
Konfüçyüs

“Gözünün cevherini nerede eskittin, beş duyunu nerelerde kullandın.”
Mevlana Celaleddin Rumi

“Sen görevini yap gerisini cennete bırak.”
Horace

“Bir toplumun büyüklüğü onun diktiği anıtlardan değil, sahip olduğu kaliteli insanlarda yatmaktadır. Adalet, sorumluluk ve insanlık bir bireyde bulunması gerekli olan ilkelerdir.”
G.Warren Nutter

“Ülkenin senin için ne yapacağı değil, senin ülken için ne yapabileceğin önemlidir.”
John F.Kennedy

“Bizler yaşamın tek standardı olan kutsal, vazgeçilmez görev fikrine inanıyoruz.”
Giuseppe Mazzini

“Karanlığı lanetlemektense bir mum yakmak daha iyidir.”
Çin Atasözü

“Ben kendimi Tanrının devletin başına musallat ettiği at sineği olarak görüyorum.”
Sokrates

“Sen görevini yap, gerisini Tanrıya bırak.”
Latin Sözü

“Her insanın görevini yapması insanları mükemmele ulaştırır.”
Bhagavad-Gita

“Ülkenin sana ne yapacağını değil, senin ülkene ne yapacağını düşün.”
John F.Kennedy

“Sefilce rahatlık doktrinini değil, ‘zahmetli hayat doktrinini’ öğütlemek istiyorum; meşakkat ve emekle, çalışma ve mücadeleyle dolu bir hayatı vaaz etmek istiyorum ben; en yüce başarının, tek arzusu huzur içinde, zahmetsiz bir hayat sürmek olan insana değil; tehlike karşısında, güçlükler karşısında ya da acı dolu çabalardan yılmayan insana ait olduğunu; en görkemli zaferlerin bunların üstüne kurulacağını vaaz etmek istiyorum.”
Thedore Roosevelt

“Ülkemizin çağrısı rahat bir hayat sürmek için değildir, zahmetli çabalara girmek
içindir.”
Thedore Roosevelt

“Kapitalist ötesi toplum ve kapitalist ötesi politika, yeni bir sektöre, bir sosyal sektöre ihtiyaç göstermektedir. Bu sektör hem sosyal ihtiyaçları karşılayacak, hem de anlamlı bir vatandaşlık bilincini, toplum ruhunu yeni baştan yerleştirecektir.”
Peter Drucker

“Sosyal sektör içinde ya da sosyal sektör kanalıyla gelen vatandaşlık, kapitalist ötesi toplumun ve kapitalist ötesi politikanın hastalıklarını hepten geçirecek bir sihirli çare değildir. Ama bu bozukluklarla uğraşmakta bir ön şart sayılabilir. Bir kere, vatandaşlığın simgesi olma sivil sorumluluk bilincini sağlamaktadır.”
Peter Drucker

“Sokrates Tanrının devletin başına musallat ettiği bir at sineğidir. Her gün her yerde yöneticileri dürter, sıkıştırır, azarlar, peşlerini bırakmaz.”
Sokrates

“Çok eski çağlardan beri cesaretsizliğin, sonun başlangıcı olarak kabul edildiğini söylemeye gerek var mı acaba?…”
Alexander Soljenitsin

“Ülkemizde çıkarcılığın yerine ahlaklı olmayı getirmek istiyoruz.”
Robespierre

“Beyler örf ve kanuna nasıl riayet ederlerse, halk da aynı şekilde örf ve kanuna itaat eder.” “Beyler hangi yoldan giderse, beylerin bu gidişi kulun da yoludur.”
Yusuf Has Hacib

“Beyin özü sözü doğru ve tabiatı güzide olmalıdır.” “Bey doğru sözlü olmalı, tavır ve hareketleri itimat telkin etmelidir ki, halk ona inansın ve huzur içinde yaşasın.”
Yusuf Has Hacib

“Halk için beyin çok seçkin olması lazımdır” “Bey gönüllü, dili ve tabiatı düzgün olmazsa, saadet memlekette dolaşamaz, kaçar.” “Avam tabiatının beye yakın olması uygun düşmez; bu tabiat yaklaşırsa, bey itibarını derhal kaybeder.”
Yusuf Has Hacib