Açlık İle İlgili Özlü Sözler

Açlık İle İlgili Özlü Sözler

Aç doymam; tok acıkmam sanır. Atasözü
Aç kalmak, alçalmaktan iyidir. Hz.Ali (r.a)
Aç koma hırsız edersin; çok söyleme hırsız edersim. Atasözü
Aça dokuz yorgan örtmüşler yine uyuyamamış. Atasözü
Açlık aşçıya kusur bulmaz. Spurgeon
Açlık; dava, kin ve mücadele gibi şeyleri pek tanımaz. Roy Chansior
Açlık ile gurur, hiçbir zaman bağdaşamaz. Jonathan Swift
Açlık kılıçtan daha keskindir. Boument
Açlık, ne dost, ne akraba, ne insanlık, ne de hak tanır. Daniel Defeo
Açlık, sert kemikleri yumuşatır. Trivalluvar
Açlık, kılıçtan bile keskindir. Beamont Flketcher
Açlık, en akıllı balıkları bile oltaya getirir. Goethe
Açlıktan öleni bir sandık altın diriltemez. Vergilius
Deve yükü aş olsa, aça az görünür. Kaşgarlı Mahmut
Dolaşan köpek, açlıktan ölmez. Merimer
Karnı açlardan ziyade kalbi açlara acırım. Cenap Şehabettin
Kral da, dilenci de aynı iştahla acıkırlar. Montaigne
Tok olan cümle cihanı tok sanır. Aç olan alemde ekmek yok sanır. Sebayi


Hakkında Bilgi Rüya Tabiri Yemek Tarifleri