Açgözlülük İle İlgili Sözler

En Yeni Açgözlülük İle İlgili Sözler Açgözlü demek herşeyin kendisinin olması gerektiğini ve herşeyin ihtiyacından fazla kendisine verilmesi gerektiğini söyleyen kişilere denir. Bu kişiler toplumda iyi karşılanmazlar. Onun için kişinin açgözlü bir kişiliğe sahip olmaması gerekmektedir.

Açgözlülük, yani tamahkarlık, bencil ve cimri olma, her şeyi kendiniz için ayırma eğilimi demektir. Açgözlü birisi, gerektiğinden ya da hak ettiklerinden fazlasına sahip olmak ister. Özellikle de para, zenginlik yemek ya da başka türden bir şey söz konusu olduğunda. Açgözlülük, tamahkarlık olarak da bilinir.Açgözlülük, yeterince şeye sahip olmama şeklindeki temel korkudan kaynaklanır. Dolayısıyla, açgözlülüğümüz arttığında farkında bile olmadan kendimizi yok etmeye, yıkmaya başlarız. İçimizdeki boşluğu maddi şeylerle doldurmak sorunu kötüleştirmekten başka işe yaramaz ve kişinin kendisi ve çevresi hakkında kötü hissetmesine neden olur. Açgözlülük, mahrum kalma duygusundan, eksik olan ya da bizim için mevcut olmayan bir şeye ihtiyaç duygusundan kaynaklanır.

Açgözlü kişiye dünyayı versen yine de doymaz, gözünü uzaya çevirir.

Açgözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün. -Şeyh Edebali-

Elindekilere şükretmeyi bilirsen daha fazlasını elde edersin, açgözlülük yaparsan elindekilerden de olursun.

Bu dünya herkesin gereksinimini karşılayabilir, ama hiç kimsenin açgözlülüğünü gideremez. -Mahatma Gandhi-

Açgözlüler kendi ihtiyacından çok fazlasını da elde etseler yine gözleri doymaz.

Açgözlüyü minnettar edemezsin, çünkü doymaz ki. -Cenap Şehabettin-

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen. -Buddha-

Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur. -Atasözü-

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir. –Hz. Mevlana-

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur. -Cyril Connolly-

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir. -Franz Kafka-

Yediklerinden şükür etmedikçe, açgözlülükle her şeye saldırdıkça hiçbir şeyin sahibi olamazsın.

Açgözlüye tekmil doğa az gelir. -Seneca-

Ülkeniz dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olabilecekken, bir avuç insanın açgözlülük ve hırsı yüzünden acılar çekecek. -Thomas More-

Açgözlü her zaman yoksuldur. -Horatius-

Açgözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı, insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar. –Hz. Mevlana-

En büyük hata, kazanç için açgözlü olmaktır. -Lao Tzu-

Yoksulluk pek çok şeyin olmayışıdır ama açgözlülük hiçbir şeyin olmayışıdır. -Publilius Syrus-

İnsanoğlunun yalnızca kendisinin konuşması, dinlemeye hiç yanaşmaması açgözlülüktür. -Demokritos-

Deve yükü aş olsa, aça az görünür. -Kaşgarlı Mahmut-

Böyle davranmayı sürdürürsek, açgözlülüğümüzün kurbanı olacağız; değişmeye yanaşmazsak, yeryüzünden silinip gidecek, yerimizi böceklere bırakacağız. -Jacques-Y. Cousteau-

Açgözlülüğün en kötü yanı iyilik bilmezliğidir. -Seneca-

Açgözlülük ile zenginlik hırsı aynı şeydir. Birisi ne verirsen ver şükür bilmez, diğeri ne kadar çok kazanırsa kazansın durmak bilmez.

Açgözlü ipek böceğine benzer. Tıpkı ipek böceğinin kozasının içinde hareket etmesi gibi, ne kadar kendi etrafında dönerse dönsün, kurtuluşu mümkün olmayıp ölüme mahkumdur. -A. Pope-

Dünyaya hakim olan güç; ahmaklık, korkaklık ve açgözlülüktür. -Albert Einstein-

Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür. -La Rochefaucauld-

Yoksulluk çok şey ister, açgözlülük ise her şeyi. -Pubilius Syrus-

Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olur. -Hz. Ali-

Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez; birçok insanın hayatı arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. -Aristoles-

Barışın beş düşmanı içimizdedir; açgözlülük, hırs, haset, öfke ve kibir. Bunlar ortadan kaldırılsaydı sarsılmaz bir sürekli barış içinde mutlu olurduk. -Francesco Petrarca-

İnsanların hırsı ve açgözlülükleri, mutlu olmamalarının tek sebebidir. -Fenelon-

Açgözlülük, ilk günden bugüne, uygarlığın itici gücüdür. -Friedrich Engels-

Bu dünyada insanoğlunun açgözlü ve obur tutkuları kadar azgın bir şey yoktur. -Homeros-

Dünyalık peşine düşenlerin aç gözünü, ya kanaat ya da mezar toprağı doyurur. -Sadi Şirazi-

İnsanın büyüklüğü kanaatten gelir. Kişi, zor günlerinde bile açgözlülükten uzak kalmalıdır. -Cicero-

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir. -Thomas More-

Zengin insan, mal sahibi olan değil, açgözlülükten uzak kalabilendir. -Edward Roe-

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur. -Cyril Connolly-

Hepimiz cesur, güvenilir ve açgözlü olarak dünyaya geliriz ve çoğumuz açgözlü olarak kalırız. -Mignon McLaughlin-

Yutamayacağın lokmadan daha fazlasını ağzına alma.

Hırsın kökü açgözlülük, meyvesi ise kınanmaktır. -Hz. Ali-

Kimileri kendilerinin açık fikirli olduğunu düşünür. Oysa onlar, açık fikirli olmaktan çok açgözlüdürler. -Will Durant-

İnsanoğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras ve açgözlülük. -Hadis-i Şerif-

Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında, bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır. -Karl Marx-

Açgözlülük fakirliktir, kimseden bir şey beklememek de zenginliktir; kişi herhangi bir şeye göz dikmediği zaman, o şeye muhtaç değildir. -Hz. Ömer-

Açgözlülüğümüz, bizi o kadar çok şeye birden saldırtır ki en ehemmiyetsizlerini fazla arzulamak yüzünden, en değerli şeyleri elden kaçırırız. -La Rochefaucauld-

Nefis ve beden, tamah ve bencillikten ibarettir. Bunlar ise alçaklık ve küçüklükten başka bir şey değildir. Bunların açgözlülük ve bencillik illetlerinin, en güçlü ilacı sevgidir.Mevlana

İnsanlar daima malik olduklarından daha çoğuna sahip olmak isterler. Ama yeryüzünde açlıktan ölenlerin sayısı, tokluktan ölenlerden daha azdır.Theoghit

Bu dünya herkesin gereksinimini karşılayabilir, ama hiç kimsenin açgözlülüğünü gideremez.Mahatma Gandhi

Açgözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı, insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar.Mevlana

İnsanoğlu ihtiyarladıkça ondaki iki haslet gençleşir: İhtiras (aç gözlülük) ve arzu.Hadis-i Şerif

İnsanın büyüklüğü kanaatten gelir. Kişi, zor günlerinde bile açgözlülükten uzak kalmalıdır.Cicero

Dünyalık peşine düşenlerin açgözünü, ya kanaat ya da mezar toprağı doyurur.Sadi Şirazi

Zengin insan, mal sahibi olan değil, açgözlülükten uzak kalabilendir.

Barışın beş düşmanı içimizdedir; açgözlülük, hırs, haset, öfke ve kibir. Bunlar ortadan kaldırılsaydı sarsılmaz bir sürekli barış içinde mutlu olurduk.

Açgözlülük fakirliktir, kimseden bir şey beklememek de zenginliktir; kişi herhangi bir şeye göz dikmediği zaman, o şeye muhtaç değildir.Hz. Ömer

Açgözlülük ilençli bir düşkünlüktür: Bir insana azıcık altın ver, ne kadar aç olursa olsun önündeki yemekten bile vazgeçer.Lucanus

Bu açgözlülük ve para hırsı ortamında,bir tek insanca duygu ya da görüşün lekelenmeden kalması olanaksızdır.Karl Marx

Hepimiz cesur, güvenilir ve açgözlü olarak dünyaya geliriz ve çoğumuz açgözlü olarak kalırız.Mignon McLaughlin

İnsanların hırsı ve açgözlülükleri, mutlu olmamalarının tek sebebidir.

Eğer biri size “Para değil prensip meselesi” diyorsa, mesele paradır.Kin Hubbard

Dünyaya hakim olan güç; ahmaklık,korkaklık ve açgözlülüktür.Albert Einstein

Açgözlülük, ilk günden bugüne, uygarlığın itici gücüdür.Friedrich Engels

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur.Cyril Connolly

Yoksulluk çok şey ister, açgözlülük ise her şeyi.Pubilius Syrus

Deve yükü aş olsa, aça az görünür.Kaşgarlı Mahmut

Hırsın kökü açgözlülük, meyvesi ise kınanmaktır.Hz. Ali

Açgözlü her zaman yoksuldur.Horatius

Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.Atasözü

Açgözlülüğün en kötü yanı iyilik bilmezliğidir.Seneca

Çiğneyebileceğinden fazlasını ısırma.J.Bachar

En büyük hata, kazanç için açgözlü olmaktır.Lao Tzu

Aç gözlüyü minnettar edemezsin, çünkü doymaz ki.Cenap Şehabettin

Kanaat eden aziz, aç gözlülük yapan zelil olurHz. Ali

Açgözlülük, tıpkı konfor düşkünlüğü gibi, bir tür korkudur.Cyril Connolly

Bu dünyada insanoğlunun açgözlü ve obur tutkuları kadar azgın bir şey yoktur.Homeros

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir.Franz Kafka

Açgözlülük derin bir mutsuzluğun en şaşmaz işaretlerinden biridir.Thomas More

Yoksulluk pek çok şeyin olmayışıdır ama açgözlülük hiçbir şeyin olmayışıdır.Publilius Syrus

Oburluk duygusal bir kaçıştır, içimizi kemiren bir şey olduğunun belirtisidir.Peter De Vries

Açgözlü ile dost olma: İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez; üzülürsün.Şeyh Edebali

İnsanoğlunun yalnızca kendisinin konuşması, dinlemeye hiç yanaşmaması açgözlülüktür.Demokritos

Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.Gautama Buddha

Arzu öyle bir şeydir ki hiç doymak bilmez; birçok insanın hayatı arzuları doyurma yollarını aramakla geçer.Aristoles

Kimileri kendilerinin açık fikirli olduğunu düşünür.Oysa onlar, açık fikirli olmaktan çok açgözlüdürler.Will Durant

Ülkeniz dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olabilecekken, bir avuç insanın açgözlülük ve hırsı yüzünden acılar çekecek.Thomas More

Böyle davranmayı sürdürürsek, açgözlülüğümüzün kurbanı olacağız; değişmeye yanaşmazsak, yeryüzünden silinip gidecek, yerimizi böceklere bırakacağız.Jacques-Yves Cousteau

Açgözlülüğümüz, bizi o kadar çok şeye birden saldırtır ki en ehemmiyetsizlerini fazla arzulamak yüzünden, en değerli şeyleri elden kaçırırız.La Rochefaucauld

Cömertlik gibi görünen şey, çok kere daha büyüklerine ulaşmak için menfaatleri hoş gören maskelenmiş bir açgözlülüktür.La Rochefaucauld

Açgözlü ipek böceğine benzer. Tıpkı ipek böceğinin kozasının içinde hareket etmesi gibi, ne kadar kendi etrafında dönerse dönsün, kurtuluşu mümkün olmayıp ölüme mahkumdur.A. Pope

Para kazanmak, açgözlülük anlamına mı gelir? Oysa parasız yaşayamayız. Bu sosyal unsur, iki farklı şekilde algılanabilir: zenginlik sembolü ya da ayakta kalmak için gerekli kaynakların sembolü.

Ne kadar çok paranız olursa, alacağınız eşyaların kalitesi de o kadar yüksek olur. Satın alma imkanlarımızı iyileştirmek, nasıl açgözlülüğe dönüşebilir? Sınırı nerede çizmeliyiz? Sınır, yalnızca duygusal ya da varlıksal bir boşluğu doldurmak için bir şey istemektir.

Açgözlülük ve sağlığımız için bir şey elde etme arasındaki farkı belirleyen şey, korkudur. Eksiklik korkusu, ‘mutlu’ olmamız için zaruri olan o şeyden yeterince olmaması korkusu, bizi mutlu edecek o şeyin yeterli miktarda olmaması korkusu. Bu sürekli korku yüzünden kişi, ihtiyacı olduğunu düşündüğü şeyleri kompülsif bir şekilde arzulamaya başlar ve bu nedenle, aşırı derece rekabetçi ve açgözlü olurlar.