Servet hakkında sözler, Servet ile ilgili en güzel ve anlamlı sözler

Servet hakkında sözler, Servet ile ilgili en güzel ve anlamlı sözlerHazine, eziyet çekene, çalışıp çaba gösterene gözükür.MEVLANA CELALEDDIN RUMİBir parça altın, karayı ak, çirkini güzel, adaletsizi adil, soysuzu soylu, yaşlıyı genç, alçağı yiğit yapmaya yeter.WILLIAM SHAKESPEAREServetin batırdığı insan sayısı, kurtardığı insan sayısından çok fazladır.FRANCIS BACONParanın satın alamayacağı bir şeye sahip oluncaya kadar zengin değilsiniz.GARTH BROOKSİnsanın serveti, kendi kişiliğinde olmalıdır.
MUSTAFA KEMAL ATATÜRKSon ağaç yıkılıp, son nehir kirletilip, son balık da tutulduktan sonra, paranın yenmediğini anlayacaksınız.
KIZILDERİLİ ATASÖZÜBir adamı zengin yapan kalbidir. Zenginliği, nelere sahip olduğu değil, kim olduğudur.HENRY WARD BEECHERBir ülkede akıl ve sanattan çok servete değer verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşaltılmıştır.BÜYÜK FREDERICKAza sahip olan değil, sürekli daha fazlasını isteyen fakirdir.SENECAServet, cesur ve atılgan insanların yüzüne güler.VIRGILIUSBen, “zengin” diye, elindekiyle yetinmesini bilen ve kimseye boyun eğmeyen tok gözlü kişiye derim.S.HOWEİnsanlar servete hi doymazlar. Gittikçe artan zenginliklerine “Artık yeter” diyemezler.ESHİLOS