Yunus Emre Sözleri

Bu sayfamızda; Yunus Emre Sözleri yer almaktadır. Yunus Emre sözlerini bu sayfamızda okuyabilir ve beğendiğiniz sözleri sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
Bu sayfamızda; Yunus Emre Sözleri yer almaktadır. Yunus Emre sözlerini sizler için hazırlamaya çalıştık. Yunus Emre sözlerini bu sayfamızda okuyabilir ve beğendiğiniz sözleri sosyal medyada arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

YUNUS EMRE SÖZLERİ

Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır? Bu dünyaya gelen gider. Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır?

Olsun be aldırma Yaradan yardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şâhı. Her şeyin bir vakti vardır.

Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan, ikilik ile gelen doğru yol bulmuş değil.

Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü.

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.

Ya elim al kaldır beni. Ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk neyledi.

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden gelir. Zehr ile pişen aşı yemeğe kim gelir.

Mansur’um, uş dâra geldim, Yusuf’um, pazara geldim. Aslanım, şikâra geldim, velâkin yatağım orda. 

Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.

Ey hayat ırmağından su içenler! Gelin soralım canlara ki güzelliği ne oldu da gidiyor. Ben hep seninim diyordu, şimdi neyi buldu da gidiyor?

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme. Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

Biz geImedik dava için, bizim işimiz sevda için, dostun evi gönüIIerdir, gönüIIer yapmaya geIdik.

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Bir kez gönüI yıktın ise bu kıIdığın namaz değiI, yetmiş iki miIIet dahi eIin, yüzün, yumaz değiI.

Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan.

Hoştur bana senden gelen. Ya gonca gül yahut diken. Ya hayattır yahut kefen. Nârın da hoş, nurun da hoş. Kahrın da hoş, lütfun da hoş.

ZuIüm iIe abad oIanın akıbeti berbad oIur.

Dağlar nice yüksek ise, yol anın üstünden geçer.

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum; bana seni gerek seni.

Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara.

Ya Rabbena hayreyle, Muhammed’e yâr eyle, Kabrimizi nur eyle, Kabre vardığım gece.

Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

Beni bende demen bende değilem, bir ben vardır bende benden içeri.

Türlü türlü cefanın adını aşk koymuşlar.

Yaratılanı hoş gör, Yaradan’dan ötürü.

Benlik davasını bırak, muhabbetten olma ırak, sevgi ile dolsun yürek, hoşgörülü olmaya bak…

Söze târîh yedi yüz yediydi, Yunus cânı bu yolda fidîyidi.

Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil, eksiklik ile nazar erenlere hoş değil.

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

Aşk aşıkı şir eder, aslanı zencir eder, katı taşı mum eder.

Yunus Emre Sözleri Rating: 4.5 Diposkan Oleh: HCN