Mehmet Akif Ersoy - Çanakkale 18 MartSöylenecek Sözler

Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Mehmet Akif Ersoy