Albert Camus - ÖlünceSöylenecek Sözler

İnsanlar gösterdiğiniz nedenlere, içtenliğinize ve acılarınızın ağırlığına ancak siz öldüğünüzde inanırlar.

Albert Camus