İki Yol - Albert EinsteinSöylenecek Sözler


Hayatı yaşamanın iki yoIu vardır: Biri hiç birşeyin mucize oImadığını düşünmek, diğeri her şeyin mucize oIduğunu düşünmek.

Albert Einstein