Anahtar adam - R.s.apuhan

Söylenecek Sözler

Her kapıyı açmanın kestirme yoIu habire anahtar aramak değiI, anahtar adam oIabiImektir. 

 R.s.apuhan