Zaman gösterir ki... - Said Nursi
Söylenecek Sözler

Zaman gösterdi ki; cennet ucuz değiI, cehennem de Iüzumsuz değiI.

Said Nursi