Düşmanınızın bile.. - Hacı Bektaşi VeliSöylenecek Sözler


Düşmanınızın dahi insan oIduğunu unutmayınız.

Hacı Bektaşi Veli