Bir kaşık Sevda.. - Cemal SüreyaSöylenecek Sözler


Okyanusta öImez de insan, gider bir kaşık ”sevda” da boğuIur…

Cemal Süreya